Kort verblijf niet-EU burger - Bijlage 3

Een 'bijlage 3' is een document dat een niet-EU burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum drie maanden in België verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek, ...

Voor wie?

De documenten zijn bestemd voor niet-EU burgers, die korte tijd in België verblijven voor maximum negentig dagen en die op een particulier adres verblijven.

Voorwaarden

Als je als buitenlander van buiten de EU voor minder dan drie maanden naar België wil komen, dan heb je meestal een 'visum kort verblijf' nodig (visum type C). Een visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht op het consulaat. Het geeft de toestemming om voor een bepaalde periode in België te verblijven.

Een aantal niet EU-landen zijn vrijgesteld van de visumplicht voor kort verblijf.

Procedure

Een visum vraag je persoonlijk aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar je woont. Daar krijg je ook meer info over welk type visum je nodig hebt.

Vervolgens moet je een aankomstverklaring (bijlage 3) afhalen in de stad of gemeente waar je verblijft. Dit kan enkel op afspraak. Deze kan je maken via burger@zemst.be of telefonisch op 015 62 71 67.

Bedrag

De opmaak van het dossier is gratis.

Wat meebrengen

  • Een recente pasfoto (maximaal zes maanden oud): let op de eisen. 
  • Nationaal paspoort (eventueel met visum C) en/of identiteitskaart

Meer info

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je alle informatie over het visum voor België. Je kan ook altijd informatie vragen bij de plaatselijke Belgische ambassade of het consulaat.