Kort verblijf EU burger - Bijlage 3ter

Een 'bijlage 3ter' is een document dat een EU burger ontvangt wanneer hij voor een korte periode van maximum drie maanden in België verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek, ...

Voor wie?

De documenten zijn bestemd voor EU burgers, die een korte tijd in België verblijven voor maximum negentig dagen en die op een particulier adres verblijven

Procedure

De EU burger moet na zijn/haar aankomst in België een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter) afhalen in de stad of gemeente waar hij/zij verblijft. In Zemst maak je hiervoor een afspraak.

Bedrag

De opmaak van het dossier is gratis.

Wat meebrengen

  • Nationaal paspoort