KMO-stuurgroep

Vanuit de gemeente kwam in 2001 de vraag naar een centraal aanspreekpunt voor de zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepen in Zemst. Grote belangenverenigingen, zoals UNIZO of VOKA, hadden toen immers geen echt actieve afdeling in Zemst. Uit noodzaak richtte de gemeente zelf een overlegvergadering op. Na een rondschrijven naar alle ondernemers van Zemst, boden zich (toen) elf vrijwilligers aan om te zetelen in een stuurgroep: de KMO-stuurgroep. In november 2001 werd voor de eerste keer vergaderd: het KMO-forum.

Doel van de overlegvergadering

Kleine ondernemers ontmoeten tal van hindernissen op allerlei vlakken. De meeste problemen lossen ze zelf op. Toch kan het handig zijn om een ruggensteuntje te krijgen van een groep. Sommige problemen kunnen ook niet zo maar een-twee-drie worden opgelost. Dan kan de KMO-stuurgroep mee helpen zoeken naar een degelijke en duurzame oplossing.

Het doel van het KMO-forum is de actuele problemen die ondernemers en handelaars bezig houden, onderling te bespreken, een oplossing te zoeken en advies te verlenen aan het gemeentebestuur. Enkele dossiers die werden aangekaart, waren o.a. parkeermogelijkheden voor klanten van kleine zelfstandigen, belasting op de vestiging van rechtspersonen, bewegwijzering bij werken enz.

De KMO-stuurgroep heeft geen macht of bevoegdheid om het gemeentebestuur iets dwingend op te leggen. Ze kan wél het gemeentebestuur adviseren en bijstaan op vlak van het beleid Lokale Economie. Politiek gezien is de struurgroep kleurloos, en dat dient zo te blijven. Ze vertegenwoordigt een deel van de Zemstse bevolking dat veel inkomsten oplevert aan de Zemstse schatkist.

Verwezenlijkingen

Aan volgende projecten en initiatieven verleende de KMO-stuurgroep haar medewerking:

  • Met Belgerinkel naar de Winkel, een actie om klanten te belonen als ze met de fiets gaan winkelen;
  • realisatie van de jaarlijkse braderij;
  • opstarten campagne Wie zemst, die vindt!;
  • promoten van wiezemstdievindt.be, de nieuwe online bedrijvengids;
  • medewerking aan Dag van de Klant;
  • medewerking aan Open Bedrijvendag;
  • initiëren vormingsmomenten voor lokale ondernemers en zelfstandigen;
  • enz. 

Interesse?

Elke Zemstse ondernemer of zelfstandige kan toetreden tot de KMO-stuurgroep. Het beste woon je gewoon een vergadering bij om te kijken hoe het er aan toe gaat. Wanneer het volgende KMO-forum plaatsvindt, kom je te weten bij de ambtenaar Lokale Economie. Ongeveer om de drie maanden komt de KMO-stuurgroep samen. Een week op voorhand wordt per e-mail de agenda verzonden. Deze agenda wordt in beginsel door de gemeente samengesteld maar uiteraard kan elk stuurgroeplid punten ter bespreking op de agenda plaatsen.

De voorzitter van de KMO-stuurgroep is:

Dominique Van Haesendonck
Hoge Buizen 57
1980 Zemst-Eppegem
tel. 02 751 50 14
e-mail vanhaesendonck@telenet.be

Voor de gemeente zetelen in de KMO-stuurgroep:

de schepen bevoegd voor Lokale Economie
de ambtenaar Lokale Economie (secretaris van de vergaderingen)