Klas in quarantaine

In GBS De Regenboog is momenteel 1 klas van 31 leerlingen (6de leerjaar) in quarantaine n.a.v. een vastgestelde besmetting. Dit werd in de Zemstse crisiscel ten gronde geëvalueerd met eerstelijnszone BraVIO en begeleiders van het CLB. De situatie is onder controle en wordt nauwgezet opgevolgd.

Alle betrokken leerlingen en ouders werden reeds geïnformeerd door de directie. Zij worden telefonisch opgevolgd door de daartoe voorziene medewerkers, uiteraard met respect voor de privacy. Leerlingen die volgens de draaiboeken een risico lopen, worden getest.

De situatie wordt op de voet gevolgd. Graag dringen we er bij de ouders op aan om de opgelegde quarantaine van hun kind(eren) te helpen respecteren. Ook recreatieve nevenactiviteiten zijn dus voorlopig niet mogelijk. Door 10 dagen de quarantaineregels nauwgezet op te volgen, kan veel leed voorkomen worden.

We houden u op de hoogte. Met coronavragen kan u terecht op corona@zemst.be.

Gepubliceerd op woensdag 20 januari 2021 12.37 uur