Kinderraad

De Zemstse kinderraad werd opgericht in 2020. Via de kinderraad worden de kinderen betrokken bij het gemeentelijk beleid en maken ze er zelfs deel van uit. Ze krijgen de kans om problemen, wensen en ideeën kenbaar te maken en daarrond te werken. In het verleden werkten ze o.a. actief mee aan de grote bevraging over de speelterreinen en maakten ze leuke inspiratiemaquettes voor de heraanleg van het speelpleinterrein in Eppegem.

Samenstelling

De kinderraad wordt samengesteld uit meisjes en jongens van het 5de en 6de leerjaar van de basisscholen in Zemst. Elke school wordt vertegenwoordigd door 2 leerlingen: één uit het 5de en één uit het 6de leerjaar. Kinderraadsleden zitten 2 schooljaren in de kinderraad. Elk jaar wordt er per school een leerling uit het 5de leerjaar verkozen. De raad wordt aangevuld met 2 leerlingen die in Zemst wonen maar niet in Zemst naar school gaan.

Vergaderingen

Tijdens het schooljaar 2023-2024 staan zes bijeenkomsten van de kinderraad gepland:

  • Woensdag 25 oktober 2023: van 13 – 15 uur (raadzaal, gemeentehuis) - kennismaking
  • Woensdag 29 november 2023: van 13 – 15 uur (raadzaal, gemeentehuis)
  • Woensdag 17 januari 2024: van 13 – 15 uur (raadzaal, gemeentehuis)
  • Woensdag 13 maart 2024: van 13 – 15 uur (raadzaal, gemeentehuis)
  • Woensdag 15 mei 2024: van 13 – 15 uur (raadzaal, gemeentehuis)
  • Woensdag 5 juni 2024 - slot activiteit – locatie en uur wordt nog meegedeeld