Kinderraad

Eerste zitting

Op woensdagnamiddag 6 januari 2021 kwam de Zemstse kinderraad voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis. De raad telt 17 raadsleden en zal 4 keer per jaar samenkomen. Bedoeling is om kinderen een stem te geven zodat er binnen het gemeentebeleid rekening kan gehouden worden met hun leefwereld. Deze eerste zitting verliep volledig coronaveilig waarbij de verschillende ‘schoolbubbels’ niet gemengd werden.

Kindervisie meenemen in het gemeentelijk beleid

Na een oproep via de scholen en de gemeentelijke kanalen stelden zich een aantal kinderen kandidaat voor de kinderraad. Uiteindelijk werden 17 kinderraadsleden aangesteld, 2 leerlingen per Zemstse school, een van het 5de en een van het 6de leerjaar én een leerling die in Zemst woont maar elders naar school gaat.

Kinderen zien wat er gebeurt rondom hen vanuit een heel ander perspectief dan volwassenen. Soms kunnen we daar echt iets uit leren. Om hun zienswijze mee te nemen in het gemeentelijk beleid, startten we de kinderraad op. We willen vooral een gedragen beleid uitrollen en dan is het belangrijk om de mening te kennen van verschillende bevolkingsgroepen.

Samenstelling
Tuimeling 5de Marie Theunissen
Tuimeling 6de Louis Bruwier
Wonderwijs 5de Billy Collignon
Wonderwijs 6de Mona Dries
De Waterleest 5de Kaan Gielen
De Waterleest 6de Frauke Michiels 
De Pimpernel 5de Stan Van Ingelgom
De Pimpernel 6de Korneel D’Hondt
De Zonnewijzer 5de Cyriel Croes
De Zonnewijzer 6de Lynn Gotzen
De Regenboog 5de Toke Linsen
De Regenboog 6de Robbe Fransoo
Ter Berken 5de Silke Andries
Ter Berken 6de Arno Gebruers
De Kriekelaar 5de Benjamin Bosselaers
De Kriekelaar 6de Rufus Goris
School buiten Zemst 5de Lilli Bladt

Mede op vraag van de Zemstse Kinderraad doet gemeente Zemst een bevraging bij de gebruikers van de gemeentelijke speelterreinen. De bevraging kan je invullen door de QR-code te scannen die te vinden is op de speelterreinen. Bekijk hier het promotiefilmpje van de Kinderraad!