Project Kampenhoutsebaan en Tuilstraat - riolerings- en wegenwerken

De werken in de Kampenhoutsebaan zijn beëindigd en bereikbaar voor het plaatselijk verkeer. De Kampenhoutsebaan blijft echter werfzone, tot de definitieve verkeerssignalisatie geplaatst is.

In de Tuilstraat ligt al een tijdje over de volledige lengte de onderlaag in asfalt. In oktober volgt dan ook hier de toplaag asfalt. Eind oktober zouden de werken volledig voltooid zijn.

Projectzone

Door de gemeente Zemst worden er wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de Kampenhoutsebaan en de Tuilstraat.

Ontwerp

 • Aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur: vrij liggende fietspaden in rood asfalt.
 • Vernieuwen van de rijweg in asfalt.
 • Versmallen van de rijweg in functie van de snelheid.
 • Snelheidsremmende inrichting
 • Respect voor het landelijke karakter.
 • Kwalitatieve woon- en leefomgeving t.h.v. woonclusters
 • Saneren van de riolering.

Fasering van de wegen- en rioleringswerken

De gemeente Zemst voorziet een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel zodat regenwater en afvalwater gescheiden kunnen worden afgevoerd. 

Start werken 23 april 2018 tot bouwverlof 21 december 2018.

 • Afwerken van de kolkaansluitingen in de Kampenhoutsebaan
 • Afwerken van de kolkaansluitingen en de huisaansluitingen in de Tuilstraat
 • Het verder herprofileren van de grachten in de Kampenhoutsebaan

Verdere planning bovenbouw Kampenhoutsebaan - Tuilstraat.

 • Week 10-13 plaatsen betonnen glijbekisting fietspad en rijweg (alle straten)
 • Week 14-15 funderingswerken rijweg en fietspad
 • Week 15-16 Plaatsen van een onderlaag in asfalt (alle straten)

De planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden en kan afwijken. 

 

Infomoment

Voor dit project vond er een informatiemoment plaats op 28 maart 2018. De presentatie van dit infomoment kan je hier terugvinden.

Omleidingsplannen

In de werfzone is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Tijdens de werkuren zijn de woningen niet bereikbaar met de wagen.

Het overige verkeer wordt omgeleid.

 

Huisvuilophaling

Aangezien Incovo niet op de werf komt, zijn er volgende verzamelpunten voor de huisvuilophaling gedurende de werken:

 • Kruispunt Kampenhoutsebaan / Lange Ravestraat
 • Kruispunt Tuilstraat / Driesstraat

Nieuwsbrief

Wil je geïnformeerd blijven over de vorderingen van de werken?

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief

Informatie

Contact

Aannemer AGBb – praktisch i.v.m. werken en hinder

Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt. Hij/zij beschikt steeds over de meest correcte informatie.

Ook bij praktische problemen als gevolg van de werken (leveringen, verhuis, geplande private werken, …) kan je contact opnemen met hem.

Locatie werfkeet: Tuilstraat t.h.v. nr 11 of t.h.v. bocht Tuilstraat

 • info@agbb.be
 • 014 68 90 60

Aannemer van betreffende nutsmaatschappij

Mogelijks zullen ook andere aannemers, in opdracht van een nutsmaatschappij, werken uitvoeren in de werfzone van de wegenwerken. Wij raden aan om bij vragen, meldingen of klachten in eerste instantie je tot de betreffende nutsmaatschappij te richten. Indien de nutsmaatschappijen geen gevolg geven aan jouw vragen, kan je de gemeente informeren.

Fluvius
De Watergroep
Telenet
Proximus