Project Kampenhoutsebaan en Tuilstraat - riolerings- en wegenwerken

Op woensdag 15 januari 2020 vond een rondgang plaats met aannemer, studiebureau en gemeente om de werf Kampenhoutsebaan en Tuilstraat tussentijds te evalueren en om in kaart te brengen wat er nog moet uitgevoerd worden. 

Van woensdag 8 april tot vrijdag 17 april hoopt de aannemer zoveel mogelijk van de openstaande opmerkingen op te lossen. We proberen te werken volgens de opgelegde COVID-19 maatregelen waarbij de sociale afstanden worden gerespecteerd.

Wat staat er ons nog te wachten?

Plaatsen van de definitieve signalisatie

De aannemer heeft de definitieve signalisatie teruggeplaatst in de Kampenhoutsebaan en de werfsignalisatie weggenomen. De definitieve signalisatie in de Tuilstraat dient nog geplaatst te worden. Opgelet: de signalisatie van de Tuilstraat blijft nog langer staan omwille van de nog uit te voeren werken aan de gracht.

Plaatsen houten beschoeiing in de gracht van de Tuilstraat

Ondertussen zijn de beschoeiingswerken aan de gracht van de Tuilstraat uitgevoerd. De aannemer dient de gracht nog verder af te werken.

Herstel bermen/grachten en inzaaien met gras

De aannemer zal de bermen en de grachten inzaaien met gras. Om de hellingen op een efficiënte manier in te zaaien zal hydroseeding toegepast worden. Hiervoor worden machines ingezet. Deze werken worden in februari uitgevoerd.

Markeringen aanbrengen op de rijweg

De aannemer zal de nodige markeringen aanbrengen ter hoogte van de fietsoversteek en op het kruispunt van de Kampenhoutsebaan met de Meerbeeksebaan. Deze werken worden in februari uitgevoerd.

Opmerkingen tijdens de rondgang met het studiebureau

De opmerkingen die tijdens onze rondgang opgemerkt werden, zullen door de aannemer aangepakt worden. Dit houdt onder andere in: herstellen van enkele verzakkingen, afval opruimen, voegen opvullen,...

Plaatsen van beplantingen, paaltjes,.

Onze werkliedendienst zal de beplantingen plaatsen in het voorjaar van 2020. Verdere informatie aan de langswoners volgt.

Projectzone

Door de gemeente Zemst worden er wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de Kampenhoutsebaan en de Tuilstraat.

Ontwerp

 • Aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur: vrij liggende fietspaden in rood asfalt.
 • Vernieuwen van de rijweg in asfalt.
 • Versmallen van de rijweg in functie van de snelheid.
 • Snelheidsremmende inrichting
 • Respect voor het landelijke karakter.
 • Kwalitatieve woon- en leefomgeving t.h.v. woonclusters
 • Saneren van de riolering.

 

Infomoment

Voor dit project vond er een informatiemoment plaats op 28 maart 2018. De presentatie van dit infomoment kan je hier terugvinden.

Omleidingsplannen

In de werfzone is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Tijdens de werkuren zijn de woningen niet bereikbaar met de wagen.

Het overige verkeer wordt omgeleid.

Huisvuilophaling

Aangezien Incovo niet op de werf komt, zijn er volgende verzamelpunten voor de huisvuilophaling gedurende de werken:

 • Kruispunt Kampenhoutsebaan / Lange Ravestraat
 • Kruispunt Tuilstraat / Driesstraat

Nieuwsbrief

Wil je geïnformeerd blijven over de vorderingen van de werken?

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief

Informatie

Contact

Aannemer AGBb – praktisch i.v.m. werken en hinder

Bij problemen is de werfleider het eerste aanspreekpunt. Hij/zij beschikt steeds over de meest correcte informatie.

Ook bij praktische problemen als gevolg van de werken (leveringen, verhuis, geplande private werken, …) kan je contact opnemen met hem.

Locatie werfkeet: Tuilstraat t.h.v. nr 11 of t.h.v. bocht Tuilstraat

 • info@agbb.be
 • 014 68 90 60

Aannemer van betreffende nutsmaatschappij

Mogelijks zullen ook andere aannemers, in opdracht van een nutsmaatschappij, werken uitvoeren in de werfzone van de wegenwerken. Wij raden aan om bij vragen, meldingen of klachten in eerste instantie je tot de betreffende nutsmaatschappij te richten. Indien de nutsmaatschappijen geen gevolg geven aan jouw vragen, kan je de gemeente informeren.

Fluvius
De Watergroep
Telenet
Proximus