Kadervormingssubsidie

De gemeente geeft een kadervormingssubsidie aan mensen die een kadervormingscursus volgen. Via de subsidie wordt er terugbetaling van het cursusgeld voorzien. 

 

Vul hier je formulier in.

Voor wie?

 • In volgende gevallen kan iemand beroep doen op een kadervormingssubsidie:
  • Wanneer de aanvrager lid is van een Zemstse jeugdvereniging of van de Zemstse Jeugdraad kan de procedure tot uitbetaling onmiddellijk gestart worden. 
  • Aan mensen die geen enkele relatie met het Zemstse jeugdwerk hebben, wordt een bijkomende voorwaarde opgelegd. Er kan dan enkel tot uitbetaling worden overgegaan na begeleiding van 2 weken speelpleinactiviteiten of BeZEMSTeel in Zemst.

Voorwaarden

 • Volgende zaken komen in aanmerking voor subsidiëring op basis van dit kadervormingsreglement:
  1. Het inschrijvingsgeld van een kadervormingscursus die leidt tot een attest animator of hoofdanimator of verdere vorming van de Vlaamse Gemeenschap wordt voor 100 % terugbetaald op basis van een deelnameattest afgeleverd door een erkende jeugdorganisatie. Dit gebeurt onmiddellijk wanneer het gaat om een cursus in het kader van de vrijetijdsbesteding.
  2. Het inschrijvingsgeld van cursussen die niet georganiseerd worden door het erkende jeugdwerk wordt terugbetaald op het einde van het jaar indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:
   • De Jeugdraad geeft een positief advies over de aanvraag.
   • Er is nog een overschot van het uitgetrokken bedrag voor kadervorming. Wanneer het resterende bedrag ontoereikend is, wordt het evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.

Procedure

 • Vul dit formulier in en voeg de noodzakelijke bewijsstukken van deelname (met handtekening en stempel van de organisa­tor) toe na elke vakantieperiode (kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie, herfstvakantie), het snelst volgend op de cursus.
 • De stortingen gebeuren vier maal per jaar op de persoonlijke rekening van de deelnemer of van de persoon die de cursus vergoed heeft (vb. ouder, voogd, vereniging, ...).