Jeugdraad

De gemeentelijke Jeugdraad versterkt de stem van kinderen en jongeren zodat het gemeentebestuur weet waaraan zij nood hebben.

De leden adviseren het gemeentebestuur over ‘jeugdige’ zaken zoals subsidies aan jeugdverenigingen, organisatie van fuiven, jeugdvakantieaanbod, kampvervoer enzovoort. Maar ook onderwerpen zoals mobiliteit en milieu kunnen aan bod komen.

Via de Jeugdraad ontstaat eveneens een goede onderlinge communicatie tussen de Zemstse jeugdverenigingen.

Om al deze taken waar te nemen, staan een aantal enthousiaste jongeren paraat. Elke jeugdvereniging vaardigt twee leden af, maar ook onafhankelijke jongeren mogen mee vergaderen. Daarvoor moet je wel tussen 16 en 35 jaar oud zijn en in Zemst wonen.