Inzage natuurbeheerplan Dorent

Voor het gebied Dorent te Zemst en Vilvoorde werd door het studiebureau Sweco een natuurbeheerplan opgesteld.

Het natuurbeheerplan is opgemaakt voor een periode van 24 jaar en beoogt een duurzame en multifunctionele ontwikkeling en natuurbeheer met aandacht voor sociaal-recreatieve aspecten. Het beheer besteedt vooral aandacht aan de ontwikkeling van soortenrijke graslanden waaronder pimpernelgraslanden, houtkanten, bomenrijen en struwelen, poelen, de oude zennemeanders en water- en moeraszones.

Ook voor de gebruiker zijn er heel wat interessante items in opgenomen. Zo wordt er een nieuw fiets-, ruiter- en wandelpad voorzien aan de zuidrand van het gebied. Daarnaast wordt een hondenlosloopzone aangelegd. Een begrazingszone met grote grazers zal ingesteld worden in de zone langs de Zenne.

Het beheerplan ligt vanaf 1 december tot en met 30 december 2019, tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. Ook op de website van de gemeente Zemst en op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Gedurende de gehele duur van de consultatieperiode kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk of via e-mail worden gericht aan Elias Verbanck, Agentschap voor Natuur en Bos, Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 Gent, e-mail: elias.verbanck@vlaanderen.be.

Gepubliceerd op dinsdag 26 november 2019 13.28 uur