Investeringssubsidie

Erkende Zemstse verenigingen kunnen een investeringssubsidie aanvragen. De subsidie kan verkregen worden voor allerlei onroerende werken (nieuwbouw, verbouwing, renovatie, ...) aan de gebouwen/lokalen van verenigingen. Uitgesloten zijn onderhoudswerken en de aankoop van roerende goederen. 

Voor wie?

  • Voor erkende Zemstse verenigingen.

Voorwaarden

  • De vereniging moet voor het begin van de werken bij het gemeentebestuur een schriftelijke aanvraag doen die voldoet aan de volgende voorwaarden:
    • er wordt een gedetailleerde omschrijving van de werken gegeven, met een gedetailleerde kostenraming;
    • de aannemingskosten van de investering bedragen minstens € 6 000, inclusief btw. 

Procedure

  • De aanvraag moet voor het begin van de werken gebeuren. 

Regelgeving

  • Het reglement voor de aanvraag van een investeringssubsidie.