Integratietegemoetkoming

Personen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt om deze kosten te dragen. Het is een ondersteuningsmaatregel van de Vlaamse overheid voor personen met een handicap.

Procedure

Je kan deze aanvraag zelf online indienen of hiervoor hulp vragen aan de sociale dienst. 

Meer informatie vind je op de website van de FOD Sociale zekerheid. 

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Gegevens arts/specialist (adres, voor en achternaam)