Integratietegemoetkoming

Personen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt om deze kosten te dragen. Het is een ondersteuningsmaatregel van de Vlaamse overheid voor personen met een handicap.

Procedure

De sociale dienst kan samen met jou de aanvraag online indienen.

Wat meebrengen

identiteitskaart