Inspraakmomenten

In Zemst hebben wij maar liefst meer dan 30 (!) speelterreintjes voor kinderen en jongeren. 

Om alle gemeentelijke speelpleintjes te evalueren liep er in april en mei 2021 een bevraging aan de hand van een QR-code op de speelterreinen. We vroegen o.a. wat bezoekers goed/ slecht vinden aan het speelterrein en hoe ze dit in de toekomst zouden aanpakken.

In totaal kregen we meer dan 400 antwoorden binnen. Een groot succes dus!

Bedoeling is om op termijn een heus speelweefsel met één groter speelplein per dorp en eventueel enkele kleinere te realiseren waar kinderen zich ten volle kunnen uitleven. 

Nieuwe speeltoestellen

Op korte termijn (mei-juni 2023) worden nieuwe speeltoestellen geplaatst door middel van de inspraak van de burgers op de enquêtes op verschillende speelpleintjes, o.a. Kompaartveld, Brouwershof, Pastorijtuin Elewijt en Kompenhofstraat. Ideaal voor een zomerse uitleefsessie!

Speelplein Kerselarenweg Weerde

Eind mei legden we het ontwerp voor het speelplein in de Kerselarenweg in Weerde voor aan de omwonenden en verzamelden heel wat nuttige reacties. Nu wordt het ontwerp bijgewerkt met de bedoeling hier concreet mee aan de slag te gaan.

Zo hebben we beslist om aan de hand van de feedback ontvangen tijdens het inspraakmoment rekening te houden met het volgende: 

- de hagen houden we laag om de zichtbaarheid van het speelterrein te bevorderen;

- op vraag van de inwoners plaatsen we na de aanleg een insectenhotel;

- ook op vraag zal er een wilgenhut geplaatst worden; 

- we voorzien voldoende zitmogelijkheden doorheen het speelterrein en op veler verzoek voorzien we ook een speelbuis in de speelheuvel. 

Er zijn ook enkele vragen gekomen waar we momenteel geen rekening mee kunnen houden: 

- het plaatsen van een basketbalveld omdat dit voor overlast/ geluidsoverlast kan zorgen en er in de buurt al twee locaties zijn waar men kan basketten; 

- het plaatsen van een klimmuur omdat het moeilijk is om de veiligheid van de kindjes te garanderen door het valgevaar. 

Speelbos De Schranshoeve Eppegem

Vorig jaar leefden de leden van de Kinderraad zich creatief uit en maakten verschillende maquettes over hoe zij het speelbos aan De Schranshoeve zouden inrichten. Resultaat: heel wat mooie kunstwerkjes. Mede op basis hiervan werd een ontwerp uitgetekend waarop zowel de Jeugdraad als de Kinderraad hun feedback gaven. Na de zomer starten de werken op het terrein.