Inspecties riolen

Om een betrouwbaar zicht te krijgen op de toestand waarin onze gemeentelijke riolen zich bevinden, werden er in 2022 camera inspecties uitgevoerd in (een zone van) volgende straten: Gerselarendries, Stijn Streuvelslaan, Zemstsesteenweg, Eikbosweg, Grimbergsesteenweg, Dynastiestraat, Bordekensstraat, Begijnhofstraat/Prinsenbosweg/Goudvinkstraat. In 2023 zijn er camera inspecties uitgevoerd in de Bordekensstraat en Schoondonkstraat.

Een goed beeld van de toestand van de ondergrondse riolering is nodig om tijdig in te grijpen, voordat een riool het begeeft. Aan de hand van een risicokaart zijn de riolen ingedeeld in 40% risicovolle riolen en 60% risicoarme riolen. Tegen eind 2025 worden alle top kritische riolen geïnspecteerd.

Ook inspecties in 2024 gepland

In opdracht van Aquafin zal de riolering in de Jaak Lemmenslaan en de Broekstraat gereinigd en geïnspecteerd worden. Dit is voorzien om uit te voeren in de maand mei. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.

In verschillende deelgemeenten zullen in de loop van 2024 ook putcamera's uitgevoerd worden om de rioleringen te inspecteren.

Aquafin zal vanaf april 2024 tot en met december 2024 een inspectie uitvoeren aan verschillende rioolputten. Hierbij worden de rioolputten open getrokken. De hinder is beperkt.