Inspecties riolen

Om een betrouwbaar zicht te krijgen op de toestand waarin onze gemeentelijke riolen zich bevinden, werden er in 2022 camera inspecties uitgevoerd in (een zone van) volgende straten: Gerselarendries, Stijn Streuvelslaan, Zemstsesteenweg, Eikbosweg, Grimbergsesteenweg, Dynastiestraat, Bordekensstraat, Begijnhofstraat/Prinsenbosweg/Goudvinkstraat. In 2023 zijn er camera inspecties uitgevoerd in de Bordekensstraat en Schoondonkstraat.

Een goed beeld van de toestand van de ondergrondse riolering is nodig om tijdig in te grijpen, voordat een riool het begeeft. Aan de hand van een risicokaart zijn de riolen ingedeeld in 40% risicovolle riolen en 60% risicoarme riolen. Tegen eind 2025 worden alle top kritische riolen ge√Įnspecteerd.

Riolering Begijnhofstraat

In het verleden werden er problemen gemeld over wateroverlast in de Begijnhofstraat. Dit is een gekend knelpunt en eind 2022 werd er een camera inspectie uitgevoerd in de Begijnhofstraat, Prinsenbosweg en Goudvinkstraat.

Er werden geen defecten van maximale ernst (stabiliteit/veiligheid) vastgesteld.

In de zijtak Begijnhofstraat nr. 42-60 worden in de nabije toekomst wel enkele huisaansluitingen hersteld. De werken zijn in voorbereiding. Deze worden uitgevoerd bij voorkeur in een drogere periode waardoor momenteel nog geen concrete uitvoeringsdatum gekend is.