Inspanningen handhaving zwaar vervoer in Zemst

De doorstroom van zwaar vervoer is een van de bezorgdheden van de Zemstenaars. Door concrete maatregelen te nemen in combinatie met de nodige handhaving, levert de gemeente samen met politiezone KASTZE inspanningen om tegemoet te komen aan de bezorgdheden.

Gemeente Zemst besteedt veel aandacht aan veilig en goed georganiseerd wegverkeer. De laatste jaren werden er al inspanningen geleverd op het vlak van handhaving, infrastructuur en educatie. Voor zwaar vervoer is er echter een specifieke aanpak nodig. Daarom zal de gemeente het zwaar vervoer sturen door in bepaalde zones een tonnagebeperking in te voeren. Naast een tonnagebeperking controleert Politiezone KASTZE zwaar vervoer ook op onder andere snelheid, gsm-gebruik, ladingzekerheid, rij-/rusttijden, gebruik van de gordel en technische eisen. Er werd ook besloten om op een aantal kwetsbare locaties op gemeentewegen camera’s te plaatsen voor extra controle. Met buurzones wordt ook afgestemd en gericht geverbaliseerd.

Gepubliceerd op dinsdag 19 oktober 2021 15.59 uur