Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een¬†uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Het verkrijgen van een IGO is verbonden aan nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie en de bestaansmiddelen.

Voorwaarden

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 65 jaar zijn.
  • Belg of onderdaan van de Europese Unie zijn, een subsidiaire beschermingsstatus hebben, erkend vluchteling of staatloze zijn. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking.
  • verblijven in België. Een verblijf in het buitenland kan voor maximum 29 dagen (in één of meerdere keren).

Procedure

Om een Inkomensgarantie voor Ouderen aan te vragen, maak je een afspraak bij de medewerkers van Burgerlijke Stand. Je kan ook rechtstreeks een aanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst.

Je kan telefonisch een afspraak maken via 015/61.88.90.

Bedrag

Het bedrag dat je kan ontvangen is afhankelijk van jouw gezinssituatie en het inkomen van het gezin.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart