Infowandeling langs Sigmawerken in Dorent

Over enkele weken starten in het Dorent- Nelebroek grote werken. Het doel? De ontwikkeling bevorderen van bloemrijke graslanden en het leefgebied van de kamsalamander en andere soorten verbeteren.

De werken kaderen in het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk aan natuurontwikkeling doet.

Hoe maken we de bodem geschikt voor planten als de grote pimpernel? Waarom halen we slib uit de meanders? Kom het allemaal te weten tijdens een infowandeling door het gebied met de projectleider. Hij vertelt je alles over de verschillende ingrepen die gepland staan.

Praktisch

  • Woensdag 26 juni om 19.30 uur
  • Start aan de hoek van de Rekelstraat, de Dorentstraat en de Daelweg in Zemst
  • Zorg voor stevige schoenen
  • Wandeling van ongeveer anderhalf uur
  • Gratis

Meer info over dit project vind je hier!

Gepubliceerd op dinsdag 18 juni 2019 16.10 uur