Impulssubsidie jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren

De gemeente Zemst voorziet middelen voor de ondersteuning van gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in sportverenigingen. De subsidies richten zich op drie pijlers.

  1. Terugbetalingen van erkende gevolgde opleidingen bij VTS.
  2. Subsidiëring van de organisatie van cursussen.
  3. Financiële ondersteuning van verenigingen die reeds gebruik maken van gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. 

Voor wie?

  • Voor gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.