Ik organiseer een evenement (in september 2020)

Hier onder vind je een overzicht van de mogelijkheden om in het najaar een evenement te organiseren.

 1. Familie- of tuinfeest
 2. Privé receptie of banket
 3. Publieke receptie of banket
 4. Publieke evenementen
 5. Eetdagen
 6. Straat-/buurtfeesten
 7. Sport
 8. Religieuze diensten
 9. Fuiven
 10. Andere evenementen
 11. De 6 gouden regels
1. Familie- of tuinfeest (max tien personen)
 • Wat:
  Een BBQ of familiefeestje in de tuin kan enkel met het eigen gezin en de vijf personen van de vaste bubbel die je kiest voor de hele maand. Het totaal aantal personen mag max. tien personen zijn. Kinderen -12j tellen niet mee in dit aantal.
 • Aanvragen:
  • Een aanvraag is niet nodig maar verwittig best je buren zodat ze op de hoogte zijn.
  • Ondanks dat het toegestaan is vragen we je toch om rekening te houden met de buurt en het aantal bijeenkomsten in je eigen tuin te beperken.
 • Voorwaarden:
  • Er zijn geen specifieke voorwaarden maar de 6 gouden regels (zie onderaan) blijven steeds van toepassing, bij voorkeur ook in je eigen bubbel.
2. Privé receptie of banket (max tien personen)
 • Wat:
  • Een receptie of banket in de privésfeer kan enkel met het eigen gezin en de vijf personen van de vaste bubbel die je kiest voor de hele maand. Het totaal aantal personen mag max tien personen zijn. Kinderen -12j tellen niet mee in dit aantal.
  • Onder privé verstaan wel alle bijeenkomsten op uitnodiging of voor een op voorhand beperkt publiek, vb. familie of buren.
 • Aanvragen:
  • Een aanvraag is niet nodig.
 • Voorwaarden:
  • Er zijn geen specifieke voorwaarden maar de 6 gouden regels (zie onderaan) blijven steeds van toepassing, bij voorkeur ook in je eigen bubbel.
3. Publieke receptie of banket (Max 200/400 personen)
 • Wat:
  • Publiek toegankelijke recepties of banketten kunnen tot max 200 personen binnen en max 400 personen buiten doorgaan. De gasten moeten dan gezeten zijn aan tafels van max tien personen, bestaande uit het eigen gezin + een vaste bubbel van vijf personen.
  • Het einduur is maximum 1 uur.
  • Dansen is nergens toegestaan.
 • Aanvragen:
  • Om dit evenement aan te vragen dien je een aanvraag te doen via de website van de gemeente. Hierop zal je dan zsm een goedkeuring of een afwijzing ontvangen. Normaal moet je een aanvraag minimum acht weken op voorhand indienen, wegens de uitzonderlijke omstandigheden mag deze periode nu korter zijn.
  • Bij je aanvraag dien je de score op de evenementen risicomatrix (CERM) toe te voegen. Deze score zal mee bepalen of het evenement een goedkeuring kan krijgen. De CERM kun je hier vinden: https://www.covideventriskmodel.be/
 • Voorwaarden:
  • Voor recepties en banketten gelden onder andere de volgende regels:
   • Gasten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van de eigen bubbel van max. tien). Die afstandsmaatregel geldt ook voor het terras en het sanitair gedeelte.
   • Plaats handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang.
   • Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan een bar of rechtstaand is niet toegestaan.
   • Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden.
   • De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker. Borden afruimen en dan direct bereide gerechten opdienen zonder de handen te desinfecteren is absoluut uit den boze.
   • Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden.
   • Voorzie in de toiletten uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
   • Voor zelfbediening gelden dezelfde goede praktijken als bepaald onder de andere punten van verbruikszalen, met dien verstande dat de gasten zelf langs de zelfbedieningstoog passeren om zichzelf te bedienen en nadien de tafel zelf afruimen.
   • De organisatie van de zelfbedieningstoog moet zodanig zijn dat ALLE bulkproducten ontoegankelijk zijn voor de klant (d.w.z. inclusief bestek, serviesgoed, … en te consumeren gerechten). Een alternatief is dat alle producten worden voorverpakt of geserveerd door medewerkers die zeer strenge handhygiëneregels hanteren en mondmaskers dragen.
   • Voorzie een vervolgtraject met behulp van bvb. vloermarkering om de 1,5 meter.
   • De zelfbedieningstoog moet zodanig zijn ingericht dat ook hier de regels rond social distancing worden gerespecteerd.
   • Meer info op: https://heropstarthoreca.be/
  • Voor elk evenement moet er een COVID-veiligheidsplan opgemaakt worden. Dit plan dient ingediend te worden voor de start van het evenement.
4. Publieke evenementen (max 200/400 personen)
 • Wat:
  • Een evenement of voorstelling kan voor max 200 personen binnen of max 400 personen buiten.
  • Je mag catering voorzien maar dit dient dan te gebeuren volgens de regels van receptief of banketten (zie punt 3). Een afhaaltoog of afhaal eetstandjes mogen niet.
  • Het einduur is maximum 1uur.
 • Aanvragen:
  • Om dit evenement aan te vragen dien je een aanvraag te doen via de website van de gemeente. Hierop zal je dan zsm een goedkeuring of een afwijzing ontvangen. Normaal moet je een aanvraag minimum acht weken op voorhand indienen, wegens de uitzonderlijke omstandigheden mag deze periode nu korter zijn.
  • Bij je aanvraag dien je de score op de evenementen risicomatrix (CERM) toe te voegen. Deze score zal mee bepalen of het evenement een goedkeuring kan krijgen. De CERM kun je hier vinden: https://www.covideventriskmodel.be/
 • Voorwaarden:
  • Voor elk evenement moet er een COVID-veiligheidsplan opgemaakt worden. Dit plan dient ingediend te worden voor de start van het evenement.
5. Eetdagen (max 200 / 400 personen)
 • Wat:
  • Een publieke eetdag van een vereniging op een vaste of tijdelijke locatie voor max 200 personen (binnen) of 400 personen (buiten), aan tafels van max 10 personen.
 • Aanvragen:
  • Om dit evenement aan te vragen dien je een aanvraag te doen via de website van de gemeente. Hierop zal je dan zsm een goedkeuring of een afwijzing ontvangen. Normaal moet je een aanvraag minimum acht weken op voorhand indienen, wegens de uitzonderlijke omstandigheden mag deze periode nu korter zijn.
 • Voorwaarden:
  • Voor elke eetdag moet er een COVID-veiligheidsplan opgemaakt worden. Dit plan dient ingediend te worden voor de start van het evenement. Indien je gebruik maakt van een vaste locatie volstaat het als die locatie een algemeen COVID-veiligheidsplan heeft.
  • Indien u meerdere gasten per tafel wenst te ontvangen dienen de tafels en stoelen na het vertrek van de gasten ontsmet te worden, alvorens nieuwe gasten er mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer of moet gereinigd en ontsmet worden.
  • Op tafel géén boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen… Geef voorkeur aan individueel verpakte porties.
  • Verder gelden onder andere de volgende regels:
   • Gasten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van de bubbel van 10). Die afstandsmaatregel geldt ook voor het terras en het sanitair gedeelte.
   • Plaats handgel of ontsmettingsmiddel aan iedere in- en uitgang.
   • Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan.
   • Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden.
   • De bediening wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker. Borden afruimen en dan direct bereide gerechten opdienen zonder de handen te desinfecteren is absoluut uit den boze.
   • Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden.
   • Voorzie in de toiletten uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
   • Voorzie een vervolgtraject met behulp van bvb. vloermarkering om de 1.5 meter.
   • De zelfbedieningstoog moet zodanig zijn ingericht dat ook hier de regels rond social distancing worden gerespecteerd.
   • Meer info op: https://heropstarthoreca.be/
6. Straat/buurtfeesten (Max 10 personen)
 • Wat:
  • Een straat of buurtfeest waarbij de buren samenkomen op een pleintje of in een afgesloten straat wordt gezien als privébijeenkomsten en mag maximum met het eigen gezin en de vijf personen van de vaste bubbel die je kiest voor de hele maand. Het totaal aantal personen mag max tien personen zijn. Kinderen -12j tellen niet mee in dit aantal.
  • Het einduur is maximum 1 uur.
  • Indien je op het buurt- of straatfeest een publiek toegankelijke voorstelling, receptie of banket wil organiseren tot max 400 personen gelden de regels van punt 4 (zie hierboven).
 • Aanvragen:
  • Om dit evenement aan te vragen dien je een aanvraag te doen via de website van de gemeente. Hierop zal je dan zsm een goedkeuring of een afwijzing ontvangen. Normaal moet je een aanvraag minimum acht weken op voorhand indienen, wegens de uitzonderlijke omstandigheden mag deze periode nu korter zijn.
  • Bij je aanvraag dien je de score op de evenementen risicomatrix (CERM) toe te voegen. Deze score zal mee bepalen of het evenement een goedkeuring kan krijgen. De CERM kun je hier vinden: https://www.covideventriskmodel.be/
 • Voorwaarden:
  • Er zijn geen specifieke voorwaarden maar de 6 gouden regels (zie onderaan) blijven steeds van toepassing, bij voorkeur ook in je eigen bubbel.
7. Sport (Max 400 toeschouwers)
 • Wat:
  • Sportwedstrijden met publiek kunnen tot maximum 200 personen binnen of 400 personen buiten.
  • Competities mogen georganiseerd worden voor alle sporten. Er geldt geen limiet op het aantal deelnemende sporters.
  • Voor wedstrijden langs een parcours telt het maximum aantal toeschouwers enkel voor de start- en aankomstzone. Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum vijftien personen (sociale bubbel) groeperen.
 • Aanvragen:
  • Voor reguliere indoor sporten met een publiek tot maximum 200 personen dien je geen aanvraag te doen.
  • Voor outdoor sporten met een maximum van 400 toeschouwers dien je een aanvraag te doen via de website van de gemeente. Hierop zal je dan zsm een goedkering of een afwijzing ontvangen. Normaal moet je een aanvraag minimum 8 weken op voorhand indienen, wegens de uitzonderlijke omstandigheden mag deze periode nu korter zijn.
  • Voor herhaaldelijke activiteiten zoals een wekelijkse voetbalwedstrijd volstaat het om 1 aanvraag te doen.
  • Bij je aanvraag dien je de score op de corona evenementen risicomatrix (CERM) toe te voegen. Deze score zal mee bepalen of het evenement een goedkeuring kan krijgen. De CERM kun je hier vinden: https://www.covideventriskmodel.be/
 • Voorwaarden:
  • Voor elke sportdiscipline werd er door de federatie een protocol opgesteld. Dit dien je strikt toe te passen. Meer info kun je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/.
  • Voor outdoor sporten met publiek moet er een COVID-veiligheidsplan opgemaakt worden. Dit plan dient ingediend te worden voor de start van het evenement.
  • Voor herhaaldelijke activiteiten zoals een wekelijkse voetbalwedstrijd volstaat het om eenmalig een COVID-veiligheidsplan in te dienen.
8. Religieuze diensten (Max 200 personen)
 • Wat:
  • Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) kunnen doorgaan met een maximum van 200 personen.
  • Voor een receptie na de eredienst dien je de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter (zie punt 2). Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 10 personen.
  • De enige uitzondering zijn de koffietafels na een begrafenis. Deze zijn toegestaan tot max 50 personen.
 • Aanvragen:
  • Indien deze doorgaan in de daarvoor voorziene vaste infrastructuren is er geen aanvraag nodig;
  • Als deze doorgaan op het openbaar domein dien je een aanvraag te doen via de website van de gemeente.
 • Voorwaarden:
  • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen;
  • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;
  • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.
9. Fuiven
 • Klassieke fuiven of dansfeesten zullen al zeker tot eind september niet mogelijk zijn.
10. Andere evenementen
 • Voor andere evenementen die niet in één van de bovenstaande passen kun je een aanvraag sturen naar corona@zemst.be. Omschrijf in je vraag duidelijk het evenement dat je wil organiseren met zoveel mogelijk details. Dan trachten we zsm een antwoord te geven op deze aanvraag.
De 6 gouden regels
 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of dezelfde sociale bubbel, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen
 5. Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.
 6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).