Huurwaarborg

Als je een woning huurt zal de huisbaas je een huurwaarborg vragen. Een waarborg is meestal gelijk aan twee keer (soms drie keer) de maandelijkse huur. 

Op het einde van het huurcontract krijg je de waarborg terug, tenminste als er geen huurschade is.

Voor wie?

Mensen met een beperkt inkomen hebben niet altijd de financiële middelen om de huurwaarborg te betalen.

Procedure

We raden je altijd aan eerst te informeren bij je bank. Lukt het niet om via de bank een waarborg te krijgen, dan kan je bij ons aankloppen. 

De maatschappelijk werker zal onderzoeken of je recht hebt op een waarborg. Als dat zo is, maken we met jou afspraken rond de terugbetaling ervan. Je krijgt de waarborg dus niet zomaar, je betaalt het bedrag terug.

Wat meebrengen

Je dient een huurcontract voor te leggen, bij voorkeur een nog niet ondertekend huurcontract.

Meer info

Stel dat je verhuist naar een andere gemeente, dan vraag je best de huurwaarborg aan in de gemeente waar je vertrekt.