Huren en verhuren

Zowel huurder als verhuurder zijn, brengt plichten met zich mee.

Als huurder moet je:

 • de woning onderhouden als een goede huisvader;
 • een brandverzekering afsluiten;
 • de centrale verwarming onderhouden;
 • gebreken aan de woning/het appartement melden aan de verhuurder;
 • als je als huurder iets stuk maakt, moet je dit zelf betalen.

Als verhuurder moet je:

 • een woning afleveren die voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode;
 • rookmelders plaatsen;
 • een plaatsbeschrijving opmaken bij de start van het huurcontract;
 • een EPC kunnen voorleggen;
 • het huurcontract registreren binnen de 2 maand na ondertekening;
 • herstellingen uitvoeren ten gevolge van slijtage, ouderdom en overmacht.

Wanneer je als huurder merkt dat de woning niet in orde is en de verhuurder de herstellingen niet uitvoert kan je een kwaliteitsonderzoek aanvragen.
Hierover is meer informatie te verkrijgen bij de woonconsulent.

Met vragen over huren of verhuren (huurcontracten, huuropzeg, eventuele tussenkomsten,…), kan je steeds terecht bij de woonconsulent.