Hulp voor Trooz

De Luikse gemeente Trooz werd zwaar getroffen door de wateroverlast van 14 en 15 juli. Op 28 september trokken 47 medewerkers van gemeente Zemst en 2 schepenen naar daar om de lokale bevolking te helpen.

Dat er nog veel werk is aan de wederopbouw is duidelijk.

De Zemstse ploeg bood hulp door o.a. te helpen bij het schoonmaken van huizen en het ruimen van puin. Het lokale schooltje kreeg picknickbanken, een speelhuisje, een zandbank en ander materiaal waar ze heel blij mee waren.

Wie niet mee kon naar Trooz, verzamelde poetsgerief en voedingswaren die ter plekke verdeeld werden. Ook dit werd erg geapprecieerd door de getroffen bevolking.

Een pluim voor iedereen die meewerkte aan deze actie en uiteraard ook voor de Zemstenaars die al maanden naar Trooz en andere getroffen plaatsen trekken om er de nodige hulp te bieden.

Gepubliceerd op dinsdag 5 oktober 2021 11.30 uur