Horeca

Brandveiligheid horeca

In het belang van een kwaliteitsvolle en veilige horeca, worden uitbatingen onderworpen aan een brandveiligheidscontrole. Een horecazaak mag pas worden uitgebaat als de burgemeester een positief brandveiligheidsattest aflevert.
Lees hier hoe je het attest aanvraagt.
Het zonaal reglement brandveiligheid publiek toegankelijke plaatsen kan je hier raadplegen.

Drankvergunning

Noot vooraf:

De hieronder gegeven informatie betreft voorschriften en verplichtingen zoals die in Zemst gelden voor vaste drankgelegenheden. Deze kunnen verschillen in andere gemeenten. Kandidaat-uitbaters moeten voor de opening van hun drankgelegenheid ook diverse andere overheden en instanties aanspreken (bv. de btw-administratie, de brandweer, het FAVV, een ondernemingsloket enz.). Informeer je zo volledig mogelijk en bereid je goed voor alvorens een drankgelegenheid te openen! Zie ook de startersbrochure horeca.

Let op! Naast de tapvergunning is voor de uitbating in de meeste gevallen ook een exploitatievergunning brandveiligheid vereist!

Algemeen

De burgemeester levert de drankvergunning af voor het schenken van gegiste (en geestrijke dranken), de zogenaamde tapvergunning of drankvergunning. In het algemeen verstaan we onder gegiste dranken bieren en wijnen. Geestrijke dranken zijn sterkedranken met een alcoholgehalte van >22 %-vol of gedistilleerde/gestookte dranken die meer dan 1,2 %-vol gedistilleerde alcohol bevatten.

Je moet in het bezit zijn van een drankvergunning bij het openen van je drankgelegenheid. Een drankvergunning wordt uitgereikt op naam van de exploitant, d.w.z.:

 • de zaakvoerder(s), én
 • de persoon die de drankgelegenheid dagelijks uitbaat (de 'cafébaas') - deze persoon doet ook de aanvraag

Een drankvergunning is niet overdraagbaar, noch op een andere personen noch op een andere uitbating. Ze blijft dus gebonden aan bepaalde perso(o)n(en) én een bepaalde locatie. Je kan met een drankvergunning voor café X niet gaan tappen in café Y of een ander café Z openen.

In Zemst verloopt de afhandeling van de aanvraag en afgifte van een drankvergunning zonder kosten voor de aanvrager. Er is geen openingsbelasting verschuldigd. Let wel: voor bepaalde prestaties, documenten en controlestukken, geleverd door andere instanties, zijn mogelijk wél kosten te betalen. Vraag dit na bij die instanties.

Een drankvergunning is in principe onbeperkt geldig in tijd. Ze vervalt als:

 • de exploitant stopt met de uitbating;
 • de exploitant niet langer voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor uitbating (bv. op vlak van moraliteit, verzekering, brandveiligheid ...);

Een drankvergunning moet worden gewijzigd:

 • bij wijziging van de naam van de uitbating;
 • bij wijziging van de zaakvoerder(s) en of dagelijkse uitbater;
 • bij uitbreiding van het schenken van enkel gegiste dranken naar ook geestrijke dranken;

De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde en veiligheid, tijdelijke sluiting van een drankgelegenheid opleggen.

Enkel voor vaste inrichtingen is een drankvergunning vereist. Organisatoren van occasionele uitbatingen, bv. bij evenementen en zomerbars, moeten een tijdelijke vergunning vragen. Wend je hiervoor tot de dienst Vrije Tijd.

Voor restauranthouders is een drankvergunning enkel vereist als zij ook alcoholische dranken zonder maaltijd verstrekken.

Procedure

De aanvraag voor een drankvergunning gebeurt bij de gemeentelijke medewerker Lokale Economie. Na ontvangst van het aanvraagformulier en alle vereiste bewijsstukken, wordt het aanvraagdossier geopend. Pas als aan alle voorwaarden voldaan is, levert de burgemeester de drankvergunning af. 

Dien de aanvraag tijdig in. Heel wat documenten en adviezen zijn vereist. Het dossier moet volledig en ontvankelijk zijn ten minste een maand voor opening van de zaak. Zijn nodig:

 • het aanvraagformulier. De medewerker Lokale Economie kan je dat bezorgen.
 • kopie voor- en achterzijde identiteitskaart(en) van alle zaakvoerders én van de persoon die de dagelijkse uitbating doet ('cafébaas').
 • een recent uittreksel uit het strafregister model 596.1-8 voor alle zaakvoerders én van de persoon die de dagelijkse uitbating doet ('cafébaas').
 • het attest verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing (wet van 30 juli 1979) - vraag dit bij je verzekeraar. Hij zal het rechtstreeks naar de burgemeester sturen.
 • een positief controleattest, niet ouder dan vijf jaar, voor de elektrische laagspanningsinstallatie.
 • een positief milieu-hygiënisch attest. De gemeentelijke milieuambtenaar maakt een afspraak voor een controle ter plekke.

De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde en veiligheid, tijdelijke sluiting van drankgelegenheden opleggen.


Starten en bijscholen horeca

Een horecazaak uitbaten is tegenwoordig (vergeef ons de uitdrukking) geen klein bier. Eraan beginnen al evenmin. De sector is onderworpen aan een heleboel wetgeving en reglementen waarvan je misschien niet altijd op de hoogte bent (en die bovendien voortdurend wijzigt).

Horeca Vlaanderen biedt opleidingen aan voor beginnende en bestaande horeca-uitbaters.

In de Startersbrochure horeca Zemst van a tot z vind je alle informatie die relevant is bij het opstarten én uitbaten van een horecazaak. Van inschrijving bij de Kruispuntbank Onderneming tot het aanwerven van een portier, werkelijk alles komt aan bod. Deze brochure is ook een informatief naslagwerk voor wie al een horecazaak uitbaat.

Deze brochure kwam tot stand via een samenwerking tussen Horeca Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De bijdrage van de VVSG werd gerealiseerd in het kader van het project ‘Overlegtafels Economie’, met steun van het Agentschap Ondernemen. De aanpassingen op maat van Zemst werden doorgevoerd door de dienst Lokale Economie van het gemeentebestuur van Zemst.

We zijn er voor jou!

We doen er in deze coronaperiode alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Momenteel werken we nog steeds op afspraak. Bekijk op deze pagina de huidige openingsregeling.

Op de hoogte blijven van het gemeentelijk nieuws? Schrijf je hier in voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief H@llo Zemst. Een overzicht van de berichten vind je op deze pagina.

Onze corona-informatie vind je in de corona update. Vragen kun je doorsturen naar corona@zemst.be. Informatie over het vaccinatiecentrum vind je op deze pagina.