Herwaardering Zemstse dorpskernen

In opdracht van het gemeentebestuur worden in Zemst verschillende woningen (die eigendom zijn van de gemeente of OCMW) gesloopt. Het gaat over de woningen Vekestraat 93, Limietvoetweg 1 en 2, Brusselsesteenweg 257, 259, 282 en 400.

De werken startten in augustus en tal van buurtbewoners konden dit al vaststellen. Deze actie is bedoeld als een eerste stap in herwaardering van onze kernen, de afgetakelde en verloederde gebouwen ontsierden het straatbeeld.

De vrijgekomen percelen worden voorlopig ingezaaid met gras of veldbloemen. Tevens zullen de percelen afgeboord worden met paaltjes om het parkeren te verhinderen. Later zullen de percelen verkocht worden.

Gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2020 17.56 uur