Herstellen en verplaatsen toevoerleiding De Watergroep in Stijn Streuvelslaan en Spiltstraat

Vorig jaar waren er verschillende waterlekken en noodinterventies in de toevoerleiding van Stijn Streuvelslaan en Spiltstraat. Een deel van deze toevoerleiding ligt ook op privé eigendommen. Het gemeentebestuur gaf daarom aan De Watergroep de opdracht om de lekken te herstellen en de leiding te verplaatsen naar het openbaar domein. De Watergroep heeft nu de uitvoeringsplannen opgemaakt en het gemeentebestuur heeft een vergunning verleend.

Fase 1 is de Stijn Streuvelslaan.

De nieuwe leiding werd onder de rijbaan geplaatst tussen huisnummer 198 en 296. De aannemer werkt hier verder aan het herstel van het wegdek en de overnames van huishoudelijke aftakkingen.

Bijkomend dient er dringend een nieuwe waterleiding aangelegd te worden van huisnummer 168 tot 198.

Fase 2 is de Spiltstraat

Vanaf maandag 9 september start de aannemer met de aanleg van de waterleiding in de Spiltstraat (onpare kant van huisnummer 7 tot 31). Deze werken zullen gesignaleerd worden met tijdelijke verkeerslichten. Wanneer mogelijk worden deze buiten de werkuren verwijderd.

Onvermijdelijk zullen deze werken hinder veroorzaken voor de bewoner en het verkeer in de buurt. Er wordt getracht om alle werken tegen eind oktober afgerond te hebben.

Omleidingsplannen

Omleiding voor doorgaand verkeer zal voorzien zijn in beide richtingen via N1 Brusselsesteenweg – Armstraat – Linterpoortenlaan. Bewoners kunnen hun woning steeds bereiken via Brusselsesteenweg of Linterpoortenlaan. Enkel wanneer de aannemer voor de woning aan het werk is, zal toegang met de wagen tijdelijk onmogelijk zijn.

Huisvuilophaling

Richtlijnen in verband met de afvalophaling zullen nog afzonderlijk gecommuniceerd worden.

Informatie

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen tijdens de kantooruren met aannemer Visser & Smit Hanab, de heer Jens Van der Steichel (0472 04 52 45 – J.VanderSteichel@vshanab.be) of de werftoezichter Tim Roggeman (0499 77 83 08 – tim.roggeman@dewatergroep.be )