Hersamenstelling verplichte adviesraden

Aan het begin van een nieuwe legislatuur worden de drie verplichte adviesraden (Gecoro, MAR en Jeugdraad) traditioneel opnieuw samen gesteld. Om leden te vinden voor de adviesraden lanceerde gemeente Zemst een tijdje geleden een oproep.

Die oproep werd opgepikt want heel veel Zemstenaren stelden zich kandidaat om zich vrijwillig in te zetten bij de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro), de Milieu Adviesraad (MAR) of de jeugdraad. Alle kandidaturen werden op maandag 6 mei voorgelegd aan het schepencollege. Bedoeling is om de samenstelling daarna voor te leggen aan de gemeenteraad tijdens de zitting van mei.

Gepubliceerd op dinsdag 7 mei 2019 17.21 uur