Hemelwaterplan Zemst

Bestrijding wateroverlast


Vlaams-Brabant kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. En door de toenemende verhardingsgraad en de klimaatsopwarming is een toename van het risico op wateroverlast te verwachten. We hechten daarom veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen. Zemst was de tweede gemeente van de provincie die een hemelwaterplan had uitgewerkt in de strijd tegen wateroverlast in de dorpskernen! Het doel van een hemelwaterplan is dit risico zo goed mogelijk proberen te beperken.

Herziening Hemelwaterplan

Het huidige hemelwaterplan voor de gemeente Zemst dateert van 2017 en is voornamelijk een hydraulisch plan met riolerings-technische oplossingen.

Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met een wijzigend neerslagpatroon. In Vlaanderen zal de neerslag in de winter toenemen, en droge zomers zullen vaker voorkomen. Daarnaast neemt de intensiteit van de buien in de zomer alsmaar toe waardoor korte buien met veel neerslag afgewisseld worden met langere droge periodes.

Een actualisatie van het hemelwaterplan is nodig om naast rioleringstechnische oplossingen ook en antwoord te bieden op dit gewijzigde neerslagpatroon en de huidige en toekomstige gevolgen van wateroverlast en droogte.

Het college ging akkoord met de actualisatie van het hemelwaterplan. De actie 'we bereiden ons voor op wateroverlast en droogte' is opgenomen in het meerjarenplan onder de doelstelling 7. Zemst bekeken vanuit het open ruimte perspectief - actieplan 7.2. Ruimte voor water