Help Oekraïne

Procedure gevluchte Oekraïners

Oekraïners die hun land ontvluchtten omwille van oorlogsomstandigheden krijgen een tijdelijk beschermingsstatuut waarna zij een verblijfskaart voor 1 jaar kunnen aanvragen bij de gemeente. Zij die in Zemst aankomen, moeten in eerste instantie in het gemeentehuis een aankomstverklaring invullen. Hiervoor kunnen ze een afspraak maken met team Burger op het nummer 015 61 88 90. Daar krijgen ze ook alle verdere info over hun aanmelding bij Fedasil in Brussel.

Opvang

#PlekVrij

Heb je een plek in je huis vrij en ben je bereid om Oekraïners op de vlucht op te vangen? Stel je dan kandidaat voor crisishuisvesting via solidariteit@zemst.be.��Vervolgens word je gecontacteerd voor verdere afspraken.
Hou er rekening mee dat de vluchtelingen wellicht voor langere tijd opvang nodig hebben.

Informatie en tips voor gastgezinnen

Veel mensen zijn bereid om een Oekraïnse vluchteling op te vangen bij hen thuis. Uiteraard is dit niet altijd zo eenvoudig: ze zijn weggevlucht van een oorlog, leven in onzekerheid, er is een taalbarrière, ... Lokale besturen kunnen gastgezinnen daarin ondersteunen. De volgende documenten kunnen daarbij helpen.

Algemeen: hoe het samenleven aanpakken?
Juridisch
  • Vragen over verzekeringen die bij Ethias zijn afgesloten? Voor burgers die opvang organiseren heeft Ethias een handige Q & A opgemaakt.
  • Eerste informatie van minister Van Peteghem over de fiscale gevolgen van het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. 
Communicatie

Zie ook Communicatie.

Gemeente Zemst

De gemeente zelf stelt enkele eigen leegstaande woningen ter beschikking van gevluchte Oekraïners. 

Hulpgoederen doneren

Meubelen en huisraad

Gemeente Zemst werkt samen met Ecoso voor het bemeubelen van woningen voor Oekraïense vluchtelingen. Wil je ook helpen?

Lever je herbruikbare spullen in één van de Cirkels woonwinkels of neem contact met hen op om je spullen te laten ophalen. Alle contactgegevens vind je via onderstaande links:

De medewerkers van de lokale besturen halen in die winkels op wat ze kunnen gebruiken om de vluchtelingen te ondersteunen.

Is er een overaanbod of past je bed of kast net niet bij wat er op dat moment nodig is? Dan krijgen ze een nieuwe draai in één van de Cirkels winkels bij mensen die jouw giften ook kunnen gebruiken. 

 

Financiële ondersteuning

Het Belgisch consortium voor noodhulpsituaties 12-12 zamelt geld in voor Oekraïne. Je kan een gift doen via www.1212.be.

Ook het Rode Kruis biedt hulp. Meer info en mogelijkheid om een gift te doen via www.rodekruis.be/oekraine.

Er werd ook een gemeentelijk hulpfonds opgericht op het rekeningnummer BE93 0960 0090 6767 (op naam van OCMW Zemst). Het geld wordt specifiek gebruikt voor de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen in Zemst.

 

Meer info

Algemeen

Voor meer info kun je terecht op www.info-ukraine.be (daar kun je kiezen in welke taal je de info wil, ook in het Oekraïens).

Informatie over verblijf, onderwijs en werk vind je in deze brochure (zowel in het Nederlands als in het Oekraïens). 

Zemst

Heb je vragen over de aanpak in Zemst? Mail dan naar solidariteit@zemst.be.