Gewestplan, Bijzonder Plan van Aanleg, Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Gewestplan

Een gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van de verschillende delen van het grondgebied zoals wonen, industrie, landbouw, parkgebied,... De gemeente Zemst valt binnen het gewestplan ‘Halle-Vilvoorde-Asse’. Dit is in 1977 opgesteld en een aantal keer gewijzigd ('gewestplanwijzigingen').

Op dit moment maakt men geen gewestplannen of gewestplanwijzigingen meer. Tegenwoordig legt men bestemmingen vast in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

De bestaande gewestplannen blijven echter bestaan en blijven geldig tot ze worden vervangen door een RUP. Je kan het gewestplan zelf raadplegen via Geopunt.

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) / Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan te verfijnen.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze RUP's vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Zowel gemeenten, provincies als de Vlaamse Overheid kunnen RUP's maken.

De bestaande BPA's blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een RUP.

Goedgekeurde BPA's en RUP's

Hieronder kan je de BPA's en RUP's van onze gemeente raadplegen. Het betreft hier enkel de laatste wijzigingen van de plannen en de voorschriften. Als je perceel in een verkaveling ligt, kunnen de voorschriften van deze verkaveling naar een ouder BPA verwijzen dat ondertussen werd opgeheven. Wend je dan tot team Omgeving.

Volgende BPA's werden opgeheven:

  • Ep2 Nedergem
  • Ep3 Den Dries
  • Ep4 Centrum
  • W1 Kerselarenwijk