Gratis infosessie nieuwe vzw-wetgeving

Dit jaar trad het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking. De kans is groot dat je als vereniging hierdoor je statuten zal moeten aanpassen. Er geldt een overgangsperiode maar het is beter om er tijdig aan te beginnen en je alvast goed te informeren.

Een geïnformeerde vereniging is er twee waard. Met een infosessie informeert het gemeentebestuur Zemstse verenigingen en geïnteresseerde burgers over de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving voor vzw’s. Je krijgt o.a. meer informatie over de datum van inwerkingtreding, verplichte vermeldingen in de statuten, terminologische wijzigingen, nieuwe wettelijke bepalingen, boekhouding enz. Spreker is Isabel Demeyere, directeur van het Vlaams studie- en documentatiecentrum voor vzw’s.

Praktisch:

  • dinsdag 12 november om 19 uur (duur ±2.30 uur)
  • GC de Melkerij
  • gratis maar inschrijven via vt@zemst.be
Gepubliceerd op dinsdag 5 november 2019 17.25 uur