Gladheidsbestrijding/strooidiensten

Gemeentewegen

De gemeente houdt haar zoutvoorraad maximaal aangevuld. Voor rijwegen kunnen twee zoutstrooiers inzetten. Voor fietspaden staan twee kleine strooiers en een sneeuwschaaf klaar. De gemeente probeert zoveel mogelijk machinaal te ruimen.

Vanaf november is het winterploegensysteem in werking. Vanaf 4.30 uur kan er worden gestrooid op gemeentewegen, zo nodig ook preventief. Hoofd- en verbindingswegen komen eerst aan de beurt. Afhankelijk van de weersevolutie volgen in de vooravond of late avond nog bijkomende strooibeurten in de hoofdstraten. De volledige ploeg, ongeveer 30 man sterk, is bijna 24 uur in de weer om de Zemstse straten zo berijdbaar mogelijk te houden, ook tijdens het weekend.

Er wordt niet gestrooid in woonwijken en doodlopende straten omdat daar te weinig verkeer is. Om strooizout effectief te laten werken, moet het door de rijdende voertuigen worden verspreid en vermengd met de sneeuw en het ijs. Zoniet is de zoutkorrel slecht beperkt werkzaam.

Gewestwegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt de gewestwegen voor zijn rekening. Dat zijn de N1 Brusselsesteenweg, N267 Damstraat-Schumanlaan-Trianondreef, N270 Elewijtsesteenweg en de N227 Tervuursesteenweg. Ook AWV strooit preventief en ruimt de fietspaden naast gewestwegen.

Wat kan je zelf doen?

Of beter: wat moet je zelf doen? Iedereen moet ten allen tijde de stoep voor zijn woning of gebouw sneeuw- en ijsvrij houden. De bewoner of eigenaar van het gebouw waar de stoep ligt is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Dit geldt ook voor onbebouwde percelen. Strooizout mag niet gebruikt worden als er bomen in de omgeving staan. Sla alvast een eigen voorraad strooizout in, die u kan kopen in grootwarenhuizen en doe-het-zelf-zaken. De gemeente verkoopt of levert geen strooizout.