Gezondheidsenquête bij de Zemstenaars

Vandaag draait alles rond het coronavirus maar ook voor de pandemie uitbrak, was gemeente Zemst actief op het vlak van gezondheid. Normaalgezien zou in maart een enquête verspreid worden maar die werd uitgesteld. Ondertussen gebeurde eerste verzending in september, een tweede in oktober.

Als Gezonde Gemeente is Zemst begaan met de gezondheidssituatie van haar inwoners. Om een beter zicht te krijgen op de wensen en noden van de Zemstenaars op dit vlak verspreidden we een lokale gezondheidsenquête naar 1 500 geselecteerde inwoners.

De lokale gezondheidsenquête is gebaseerd op de uitgebreide nationale gezondheidsenquête en werd ontwikkeld door de Vlaamse Overheid in samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg en Sciensano. De vragenlijst bevat vragen over gezondheidsbeleving, lichaamsbeweging, voeding, alcohol- en tabaksgebruik, geestelijke gezondheid en gezondheid in de omgeving. De resultaten van de gezondheidsenquête kunnen als basis dienen voor het gezondheidsbeleid van onze gemeente en er kunnen interessante linken gelegd worden met onder meer het sport-, welzijns- en omgevingsbeleid.

Om de resultaten zo representatief mogelijk te maken, werden de deelnemers via een steekproef bepaald. Geselecteerde inwoners werden via brief uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen (digitaal of op papier). Om de anonimiteit te garanderen, werd er gebruik gemaakt van identificatiecodes. In totaal werden 1500 Zemstenaars uitgekozen om deze enquête in te vullen.

Wij willen als gemeentebestuur iedereen die een brief ontving aanmoedigen om de gezondheidsenquête in te vullen. Zo kunnen we samen werken aan een beter en preventief gezondheidsbeleid.

Voor vragen en info kun je terecht bij welzijn@zemst.be.

Gepubliceerd op woensdag 28 oktober 2020 10.42 uur