Geïntegreerd Breed Onthaal in Zemst

Het welzijnslandschap is versnipperd. Sociale professionals en organisaties botsen op grenzen. Er ontstonden hiaten in de hulpverlening en kwetsbare mensen vielen door de mazen van het net. Met het ‘geïntegreerd breed onthaal’ wil Vlaanderen daar een eerste antwoord op bieden.

Het ‘geïntegreerd breed onthaal’ is een term die gelanceerd werd door Vlaams minister van welzijn en gezondheid Jo Vandeurzen. Dit voorlopig nog erg abstract begrip houdt in dat verschillende welzijnsvoorzieningen de krachten bundelen in een netwerk. Het doel? Sociale onderbescherming bestrijden.

Om het Geïntegreerd Breed Onthaal te ontwikkelen tegen 1 januari 2020 is er een projectoproep gelanceerd om deze samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal op te starten. Ook gemeentebestuur Zemst wenst hier aan deel te nemen samen met de andere partners.

Gepubliceerd op dinsdag 19 maart 2019 16.01 uur