Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROZ)

De Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst (GROZ) zet graag mondiale en duurzame thema’s in Zemst op de kaart. De raad volgt de solidariteitsacties van de gemeente op die bijdragen tot een betere en meer rechtvaardige en duurzame wereld via een lokaal mondiaal beleid en stelt er activiteiten aan elkaar voor.

Denk je graag na over de actualiteit, heb je kritische geest of wil je met veel knaldrang het actieveld induiken? Iedereen is welkom!

Voor wie?

Kerngroep en werkgroepen

De GROZ bestaat uit een kerngroep en denk- en werkgroepen.

  • De kerngroep bewaakt de visie en focust op een duidelijke missie, wegen op het lokaal beleid, blijven leren en zichtbaar zijn. Zij legt de jaarplanning op en komt 4 x per jaar samen.
  • Een werkgroep werkt projectmatig rond een specifiek thema of activiteit. Ze komen samen volgens de nood of de vordering ervan.

Overzicht werkgroepen

Werk mee aan activiteiten over zichtbaarheid van ontwikkelingssamenwerking

Er bestaan heel wat mooie initiatieven in Zemst met als opzet: een meer duurzame en rechtvaardige wereld. Maar veel van het werk blijft weinig zichtbaar. Daarom willen we in Zemst activiteiten organiseren om die kenbaar te maken aan het brede publiek. We willen mensen raken, prikkelen met wereldse verhalen en sensibiliseren en activeren over de mondiale uitdagingen. Voor mensen die graag mee activiteiten willen uitwerken.

Werkgroep Duurzame voeding

Lekkers op je bord en boterham én duurzaam, daar wordt een mens blij van. Wist je dat diegene die het voedsel produceert helaas niet altijd correct wordt beloond? En welke impact hebben onze voedingsgewoontes eigenlijk op het milieu? Graag nodigen we je uit om acties of synergiën rond duurzame voeding mee uit te dokteren. We volgen ook de Fair-O-meter op. Met deze meter wordt de inzet van gemeenten, actoren en burgers gemeten op vlak van eerlijke handel, sociale en duurzame rechtvaardigheid. Voor wie: van boer tot consument.

Werkgroep Ontmoeting voor vrijwilligers actief in het Zuiden

Ben jij een Zemstenaar die in het kader van zijn/haar studies of een stage reist? Of heeft jouw school, vriendenkring, vereniging of familie een eigen project lopen in het Zuiden? Heel wat mensen zetten zich vrijwillig in voor een project in het Zuiden. Elk is gedreven met een passie en een project waarin hij of zij gelooft. Wij komen graag amen om elkaar te vinden en te leren kennen. Je kan er ervaring uitwisselen of kennis delen, vragen stellen of tips geven.

Meer info

Iedereen welkom!

Nieuwsgierig? Heb je interesse om eens een overlegmoment bij te wonen van de kerngroep en/of een werkgroep? Geef een seintje aan ontwikkelingssamenwerking@zemst.be. 

Erkende verenigingen in de GROZ

11. Groep Zemst zet zich in voor een rechtvaardige wereld zonder armoede en gelijk(ere) kansen voor iedereen. https://11.be/

Benka-Mali steunt in het Afrikaanse land Mali initiatieven die een duurzame verbetering van de levens­omstandigheden beogen op het vlak van onderwijs en vorming, gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, leefmilieu en mensenrechten. https://benka-mali.be/

Missiekring Zemst Sint-Pieter is een missiekring en steunt met haar breikring diverse sociale projecten in Congo, Brazilië, Mali en Chili. 

Oxfam wereldwinkel engageert zicht voor (h)eerlijke handel en biedt zo een alternatief voor de vaak onrechtvaardige wereldhandel. Homepage | Oxfam België (oxfambelgie.be)

Tabasamu vzw zet zich in voor kleuteronderwijs in Kwale County (Kenia). https://www.tabasamuacademy.com/

XARITOO engageert zich voor ontwikkelingssamenwerking door de uitwerking van kleinschalige projecten in de regio van Sokone (Senegal). https://xaritoo.webnode.be/