Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROZ)

De Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst (GROZ) werd opgericht op 26 april 1990 en is een erkend adviesorgaan van het gemeentebestuur van Zemst.

De leden zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties en initiatieven of geïnteresseerde inwoners in Zemst be­gaan met ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit. 

De aangesloten verenigingen en individuele leden van de GROZ bundelen hun krachten op evenementen als Verrekijker. Aanvullend organiseert de GROZ jaarlijks enkele ‘Open Avonden’ met een informatieaanbod om de dagelijkse werking van haar eigen verenigingen te overstijgen en een ruimer publiek aan te spreken. Tenslotte volgen zij de Agenda 2030, FairTradegemeentecampagne, Vredesgemeente, en de stedenband Zemst-Sokone op.

De GROZ geeft advies aan de gemeente over het be­leid voor Ontwikkelingssamenwerking en Internationa­le Solidariteit.

Organisaties of individuele burgers die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit kunnen aansluiten bij de GROZ.

 

Zet jij je in voor een project in het Zuiden?

Dan kan je aanspraak maken op een subsidie. De GROZ geeft advies op basis van het reglement ‘Inleef­reizen, studentenstages of ontwikkelingsprojecten in OESO-DAC landen’. Reglement en formulieren zijn te­rug te vinden onder de rubriek ‘Zuiders engagement’.

 

Stedenband Zemst – Sokone

De gemeente Zemst wisselt met de Senegalese ge­meente Sokone ‘gemeentehuiservaring’ uit. Het doel is de dienstverlening voor de bevolking te verbeteren. De GROZ volgt de ontwikkelingen van de stedenband op. Voor meer informatie neem je een kijkje onder de rubriek Sokone of op de blog.

 

Fair Trade

De GROZ ondersteunt de gemeente Zemst in haar en­gagement van FairTradeGemeente. Voor meer informatie neem je een kijkje onder de rubriek Fair Trade Gemeente of bij Fair Trade gemeenten

Voor wie?

De GROZ bestaat uit verschillende verenigingen die zich in zetten rond ontwikkelingssamenwerking. Momenteel bestaat de GROZ uit de volgende leden:

  • 11. groep Zemst: 11.groep is één van de 340 vrijwilligersgroepen die samen de 11.11.11-koepel vormen. 11.11.11 zet zich in voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. In het Noorden staat beleidsbeïnvloeding centraal. In het Zuiden steunt 11.11.11 organisaties met goed doordachte ontwikkelingsinitiatieven en stimuleert samenwerking.
  • Aziz vzw: De vrijwilligersvereniging AZIZ is één van de 50 leden van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Zij geeft humanitaire hulp aan asielzoekers en vluchtelingen. AZIZ werkt aan integratie van vluchtelingen en aan internationale solidariteit en organiseert regelmatig informatieavonden in Zemst rond thema’s die met asiel, migratie en integratie te maken hebben.
  • Mali-Kanu: Mali-Kanu wil in het Afrikaanse land Mali lokaal verankerde initiatieven on­dersteunen. Het gaat om initiatieven die een duurzame verbetering van de levens­omstandigheden beogen op het vlak van onderwijs en vorming, gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, leefmilieu en mensenrechten. 
  • Missiekring Zemst Sint-Pieter: De missiekring Zemst Sint-Pieter is een christelijk geïnspireer­de vereniging en zij verleent financiële en materiële steun aan sociale projecten in Brazilië, Chili en Congo. De steun gebeurt in samenwerking met en ten dienste van de plaatselijke be­volking. Er vinden heel wat activiteiten in Zemst plaats. Er is namelijk een breikring, het jaarlijks restaurant op de laatste zondag van september en sterzingen in samenwerking met de +13 jongerenwerking van de parochie.
  • Oxfam werekdwinkel: Oxfam Wereldwinkels zijn al meer dan 40 jaar de voornaamste organisatie en referentie voor eer­lijke handel in België. Zij willen met de verkoop van producten van eerlijke handel een alternatief aanbieden voor de vaak onrechtvaardige wereldhandel. 
  • XARITOO: XARITOO is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die de Zemstse leefgemeenschap sensibiliseert. Ze engageert zich ook voor het uitwerken van kleinschalige concrete projecten rond ontwikkelingssamenwerking met een maatschappelijk draagvlak.Omdat basishygiëne één van de hoekstenen van ontwikke­lingswerk is, gaat Xaritoo een nieuw duurzaam, lange ter­mijn-project ‘SOKO-Lat’ aan. SOKO-lat houdt het bouwen van latrines (WC’s) in Sokone (Senegal) en omgeving in. Omdat toegang tot een WC een recht is van elkeen!

Meer info

Iedereen welkom!

Iedereen is van harte welkom op de GROZ- bijeenkomsten. Wil je een overlegmoment bij wonen? Geef dan een seintje via ontwikkelingssamenwerking@zemst.be. 

Wil je graag op de hoogte blijven van de activiteiten? Schrijf je dan in op onze digitale nieuwsbrief.