Gemeentelijke begraafplaatsen

Zemst telt 6 begraafplaatsen:

• Elewijt: Vekestraat
• Eppegem: Zenneweg
• Hofstade: Kriekelaarstraat
• Weerde: Vredelaan
• Zemst-centrum: Sint-Pietersstraat
• Zemst-Laar: Humbeeksebaan.
Op de oude begraafplaats van Eppegem, rond de kerk Sint-Clemens kunnen alleen begravingen of bijzettingen gebeuren in het kader van al eerder verleende concessies.

De begraafplaatsen zijn elke dag toegankelijk voor het publiek:
• van 1 maart tot 31 oktober: van 8 tot 21 uur
• van 1 november tot eind februari: van 8 tot 18 uur

Herinrichting begraafplaatsen

Voor de begraafplaats in Weerde werd een masterplan uitgewerkt. De andere 5 begraafplaatsen pakken we de komende jaren aan.

Opgelet: Regelmatig worden er op de begraafplaats kleine werkzaamheden uitgevoerd. De herinrichting in Weerde start ten vroegste in het najaar 2024.

Visie masterplan begraafplaats Weerde

Het masterplan omvat de transitie van de bestaande begraafplaats van Weerde tot een stiltepark waar rust, sereniteit, toegankelijkheid en natuur centraal staan. De begraafplaats wordt, met respect voor de overledenen en het funeraire verleden, geleidelijk aan omgevormd. 

De herinrichting omvat de invulling van bijzondere bezinningsplekken binnen een vernieuwde groene omgeving. Deze bijzondere plekken zijn onder andere een troost- en afscheidszone, een strooiweide, een kinderperk met sterrenweide en een monument oud-strijders waar nabestaanden hun overledenen in alle rust en sereniteit kunnen gedenken.

De bestaande verhardingen maken plaats voor meer vergroening van de site met aandacht voor integrale toegankelijkheid en biodiversiteit. De bestaande hoogstammen vanaf de Vredelaan en op de site worden behouden en aangevuld met nieuwe bomen, hagen en groene borders. Het eindresultaat is een plan dat rekening houdt met efficiënt beheer en gebruik. De bezoeker ervaart een aantrekkelijk stiltepark binnen een vernieuwde groene omkadering. 

Infomarkt

Op dinsdag 20 februari vond in d’ Oude School een infomarkt plaats over de herinrichting. Architectenbureau Arat presenteerde aan ruim 150 aanwezigen een voorstel van ontwerp. Burgers konden na afloop op eigen tempo de plannen bekijken alsook hun vragen, suggesties en bezorgdheden uiten. Deze worden zorgvuldig bestudeerd en meegenomen in het verdere verloop van het ontwerp. Een herinrichting van een begraafplaats kan erg gevoelig liggen voor de nabestaanden. Daarom pakt de gemeente dit zeer zorgvuldig en gefaseerd aan.

Fasering

Het plan zal niet in één keer uitgevoerd worden, maar in 4 fasen. De eerste fase start ten vroegste in het najaar 2024.

Erfgoed

Er zijn graven van lokaal historisch belang aanwezig op de begraafplaats van Weerde. De werkgroep Funerair Erfgoed van De Semse selecteerde 17 graven met lokaal historisch belang omwille van hun historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele waarde. Ook onderzocht de werkgroep de geschiedenis van de begraafplaats en goot dit in een rapport.

Van de 17 graven werden 14 graven door het college erkend als graven met lokaal historisch belang. Deze lijst zal nu aan het Agentschap Onroerend Erfgoed worden doorgegeven.

In het masterplan werd rekening gehouden met de ligging van deze historische graven. Graven van oud-strijders werden nog niet opgenomen in de lijst. Hiervoor zal een overkoepelende visie voor alle begraafplaatsen worden uitgewerkt. Wel wordt in het masterplan al een plek voor een monument voor de oud-strijders voorzien.

Volgende stappen

Het architectenbureau zal overgaan tot het opmaken van een omgevingsvergunningsaanvraag en de uitvoeringsplannen. Er zal o.a. advies aan de brandweer worden gevraagd. Vervolgens kan de aanbesteding voorbereid worden om een aannemer te zoeken die de werken zal uitvoeren. De gemeente zal zelf een deel van de werken op zich nemen.

Ontruimingsprocedure

Van zodra de plannen definitief zijn, wordt hierover aan alle betrokkenen persoonlijk gecommuniceerd. Indien je toch al met vragen zit, neem dan contact op met Burger & Onthaal op het nummer 015 61 88 90 of per mail naar burger@zemst.be

Na aanpassing van de plannen naar aanleiding van de input vanuit de infomarkt, zullen de presentatie, het masterplan en de fasering hieronder raadpleegbaar zijn.

Reglement

Om voorbereid te zijn op die herinrichting, was het nodig het reglement en de tarieven van de begraafplaatsen aan te passen. De reglementen die vanaf 1 maart 2023 van toepassing zijn, vind je hieronder, samen met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement.