Gemeentelijke administratieve sanctie

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een straf, meestal een boete, die kan opgelegd worden voor inbreuken op de algemene politieverordening van onze zone. Meer info kan je terugvinden op de website van onze politiezone KASTZE.