Gemeentebestuur digitaliseert verder

Net zoals de Vlaamse overheid (met het project radicaal digitaal) wil ook het gemeentebestuur van Zemst verdere stappen zetten in de digitalisering van haar werking.

Het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn vergaderen al jaren volledig digitaal. Vanaf deze legislatuur zal ook de gemeenteraad volledig digitaal verlopen.

Deze digitalisering leidt tot een efficiëntere manier van werken en vergaderen en zorgt voor een belangrijke papierbesparing.

De raadsleden hebben toegang tot een speciaal daarvoor opgezet platform waarop ze alle documenten en plannen kunnen raadplegen.

Ook de schriftelijke verslagen van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn worden vervangen door audioverslagen. Die audioverslagen worden na een aantal dagen integraal op de website gezet waar iedere burger ze kan beluisteren.

Om de raadsleden te ondersteunen in hun opdracht en hen toe te laten de applicaties van de gemeente te draaien, werd ook deze legislatuur een reglement goedgekeurd waarbij een beperkte financiële tegemoetkoming vastgesteld wordt voor de aankoop van apparatuur.

Gepubliceerd op dinsdag 29 januari 2019 16.57 uur