Gemeente Zemst steunt horeca- en handelszaken in gemeentelijke panden

Net als in de eerste coronagolf moeten horeca en niet-essentiële handelszaken de deuren tijdelijk sluiten. De federale regering legt deze maatregel al minstens tot 13 december 2020 op.

Een aantal Zemstse horeca- en handelszaken zijn gevestigd in een pand dat eigendom is van de gemeente. Het gemeentebestuur wil hen nu voorlopig tegemoetkomen, door de concessie of de handelshuur kwijt te schelden.

De kwijtschelding wordt toegekend vanaf de maand december en zal gelden zolang de periode van gedwongen sluiting loopt. De duur van de sluiting wordt echter door de nationale crisiscel beslist. Voorlopig gaat het dus enkel over de maand december. Voor wat begin 2021 betreft wachten we de verdere maatregelen af.

Een aantal gebouwen werd in concessie gegeven aan een brouwerij. Die brouwerijen hebben dan op hun beurt een uitbatingsovereenkomst met een derde. In dat geval zal de kwijtschelding enkel worden toegekend als de brouwerij zelf kan bewijzen dat zij op haar beurt ook de uitbater vrijstelt.

Het gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om een warme oproep te doen aan alle eigenaars (privaat of publiek) die ook panden verhuren voor horeca en handel. Aan hen wordt gevraagd om, net zoals de gemeente, een tegemoetkoming te doen. Op die manier wordt het economisch verlies gespreid tussen eigenaars en uitbaters, en is de kans op een vlotte doorstart ná de coronacrisis al heel wat realistischer.

Gepubliceerd op dinsdag 17 november 2020 16.57 uur