Gemeente vindt opvangplaats voor 100 gedupeerde kinderen

Naar aanleiding van de schorsing van de drie kinderdagverblijven Mippie en Moppie op Zemsts grondgebied hebben onze diensten een alternatieve opvangplaats gevonden voor de ongeveer 100 gedupeerde kinderen waar de gemeente tot nu toe weet van heeft.

Sinds dinsdag 22 november 2022 zaten een honderdtal kinderen zonder opvang door de schorsing van de Zemstse vestigingen van kinderdagverblijf Mippie en Moppie. Ondanks het feit dat het hier gaat om de schorsing van drie zelfstandige kinderdagverblijven zetten onze gemeentelijke diensten meteen alles op alles om een oplossing te vinden voor alle gedupeerden. Geen eenvoudige klus gezien de huidige bezetting van opvangvoorzieningen in en rond Zemst. Maar door de enthousiaste inzet van onze medewerkers en de hulp van andere kinderdagverblijven en opvanginitiatieven is het gelukt. Alle betrokken ouders werden hiervan op de hoogte gebracht op donderdag 24 november 2022.

In totaal krijgen 78 kinderen een nieuwe opvangplaats in Zemst en 17 buiten Zemst. Het gaat hier bijvoorbeeld om Vilvoorde of Machelen. Bij de toekenning van deze plaatsen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de woonplaats van de ouders ten opzichte van de opvangplaats.

Een zeer gewaardeerd gebaar kwam van GBS De Waterleest in Eppegem. De school biedt een locatie aan waarbij we met de gemeente een opvang voorzien voor 13 kinderen die normaalgezien zouden instappen in de peuterklas na de kerstvakantie, op 1 februari 2023 of na de krokusvakantie 2023. Een dikke dank je wel aan directeur Geert Fransoo en een dikke pluim voor alle medewerkers van het Lokaal Loket Kinderopvang, Huis van het Kind en de Kinderopvangdienst. De voorbije dagen gaven zij het beste van zichzelf om deze prangende crisissituatie zo goed mogelijk aan te pakken.

In een volgend stadium zal de gemeente ook op zoek gaan naar een opvangplaats voor die kindjes die vanaf januari 2023 zouden opgevangen worden in een vestiging van Mippie en Moppie.

Gepubliceerd op dinsdag 29 november 2022 14.20 uur