Gemeente vergadert digitaal

De lokale en provinciale besturen zijn essentiële diensten.

Voor de vergaderingen van lokale bestuursorganen (gemeenteraadscommissies, zittingen van gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn) zijn richtlijnen uitgevaardigd. Het fysiek vergaderen niet langer als uitgangspunt geldt, het lokaal bestuur is vrij om zelf te beslissen wat zij de geschikte vergaderwijze vindt. Dit kan fysiek, hybride of digitaal zijn

Voor Zemst werd besloten om de vergadering van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn volledig digitaal plaats te laten vinden. Je kan dus volledig coronaveilig de zitting van thuis in je zetel volgen via de livestream.

Gepubliceerd op woensdag 21 oktober 2020 15.58 uur