Gebruik kerken

Om het gebruik van de talrijke historische kerkgebouwen in Vlaanderen aan te moedigen vraagt de Vlaamse Overheid aan elke stad en gemeente om een kerkenbeleidsplan op te maken. Op 24 februari 2022 werd het kerkenbeleidsplan van Zemst definitief goedgekeurd. In dit plan is een toekomstvisie uitgewerkt die het voor Zemstenaars mogelijk moet maken om de kerkgebouwen ook voor andere activiteiten of nevenbestemmingen te gebruiken.

Klik hier om het kerkenbeleidsplan te bekijken.

Voor wie?

Het gebruik van de kerken is mogelijk voor Zemstenaars en Zemstse verenigingen. Afwijkingen hierop kunnen enkel door de kerkfabriek of de pastoor worden toegestaan.

Voorwaarden

De kerken kunnen conform het kerkenbeleidsplan worden gebruikt voor zachte nevenbestemmingen, met name culturele en gemeenschapsvormende activiteiten. Activiteiten die hier niet onder vallen of die overlast of schade kunnen veroorzaken zijn niet toegelaten (fuiven, sportwedstrijden, eetfestijnen,...). De kerkfabriek behoudt het recht te beoordelen wat toegestaan is.

In de algemene voorwaarden kan je lezen op welke manier en onder welke voorwaarden je iets kan organiseren in onze prachtige kerkgebouwen.

Informatie

In de overzichtslijst kan je de specificaties per gebouw terugvinden.
Op basis van onderstaande foto’s en grondplan krijg je een beeld van hoe de kerk er uit ziet en welk deel ervan je mag gebruiken:

Procedure

Vul het online formulier in en klik op de gewenste kerk.

Afhandeling

  • De kerkfabriek beoordeelt je aanvraag. Als het gebruik wordt toegestaan, ontvang je een overeenkomst die je ingevuld terug stuurt.