Fluvius plaatst drie bijkomende laadpalen in Zemst

In Zemst komen er tegen 2020 minstens zes laadpalen voor elektrische voertuigen. Dit is het resultaat van het spreidingsplan voor elektrische laadinfrastructuur van de Vlaamse overheid.

Het spreidingsplan is een stimulans voor de versnelde omschakeling naar elektrische wagens. De gemeente heeft in overleg met Fluvius een aantal prioritaire locaties voorgesteld voor de laadpalen. De locaties moeten aan verschillende voorwaarden voldoen, zoals bv. voldoende netcapaciteit en 24/7 toegankelijkheid voor het publiek. Fluvius heeft een exploitant aangesteld om over heel Vlaanderen een uniform betaalsysteem uit te rollen. Einde 2018 werden de eerste laadpalen geplaatst in Zemst. Je vindt er een op de parkings van GC de Melkerij, het Ontmoetingscentrum Hofstade en de Waterleestweg in Eppegem. De gemeente financiert enkel de aanleg van twee parkeervakken per laadpaal.
Dit najaar wordt een laadpaal geplaatst in Laar, ter hoogte van school De Pimpernel. Voor 2020 moeten nog twee locaties worden gekozen. Fluvius onderzoekt nu de haalbaarheid van een aantal keuzes van het bestuur: de parkings van het gemeentehuis en het sportcomplex in de Driesstraat zijn de eerstvolgende prioriteiten.

Gepubliceerd op dinsdag 30 juli 2019 14.55 uur