Fictieve incasso... echte oplichting!

Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus.

Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.

In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over valse incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1 900 meldingen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar dus. In 240 van deze meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna € 150 000.

Meer info vind je op de website van de FOD Economie.

Gepubliceerd op dinsdag 3 december 2019 14.54 uur