FairTradeGemeente Zemst

Fair Trade: hoe zit dat ook alweer?

Fair Trade draagt bij aan een duurzame ontwikkeling voor de kleinschalige producent in het Zuiden. Dit is gebaseerd op het principe ‘trade, not aid’.

Duurzame ontwikkeling draagt drie pijlers in zich. De drie pijlers die je ook kan terugvinden in Fair Trade:

  1. Economische ontwikkeling: een kostendekkende minimumprijs voor de producent, een fairtradepremie voor de organisatie, voorfinanciering van de oogst en contracten op lange termijn.
  2. Sociale ontwikkeling: verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, het recht om zich als arbeiders te organiseren, geen discriminatie en het volle respect voor de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
  3. Ecologisch verantwoorde ontwikkeling: verbod op ggo’s en een honderdtal pesticiden, energiebesparende productiemethodes, respect voor natuurlijke bronnen en de biodiversiteit en maximale ondersteuning voor duurzame landbouw.

Lokale duurzame voeding, waar hebben we het over?

Lokale duurzame voeding houdt rekening met dezelfde drie pijlers die je kan terugvinden in Fair Trade:

  1. Een economische pijler: een realistische prijs waarin alle productiekosten verrekend worden en een eerlijke vergoeding voor elke schakel in de keten - dus ook voor de producent. Door te kiezen voor lokale, streekgebonden producten ondersteun je ook de economie in eigen regio.
  2. Een sociale pijler: kopen in de korte keten geeft rechtstreeks contact met de voedselproducent en leidt tot wederzijds respect. Gezonde voeding is vers, voedzaam, natuurlijk en bevat geen additieven. Ontdek de verkooppunten in Zemst op Recht van bij de boer
  3. Een ecologische pijler: agro-ecologische producten zijn beter voor het milieu en het dierenwelzijn, seizoensgebonden groenten en fruit vergen minder energie om te produceren en te bewaren, en lokale productie en consumptie betekenen minder voedselkilometers.

De gemeente Zemst ondersteunt eerlijke handel met ontwikkelingslanden én lokale duurzame landbouw. Sinds 2012 draagt de gemeente Zemst met trots de titel van FairTradeGemeente. Meer info over de titel en de behaalde criteria vind je bij Fair Trade gemeenten. Onze vrijwilligerswerkgroep duurzame voeding/duurzaamheid volgt de campagne op in Zemst.