Extra opletten tijdens warme dagen!

Dezer dagen krijgen we te maken met uitzonderlijk hoge temperaturen. Neem extra maatregelen ter bescherming van jezelf, anderen en dieren. We zetten hier enkele specifieke richtlijnen en beslissingen op een rijtje.

Waarschuwingsfase ozon- en hitteplan

Omdat de erg warme temperaturen een mogelijke invloed hebben op de gezondheid, is sinds donderdag 14 juli 2022 de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan in werking. Vooral kwetsbare groepen verdienen extra aandacht. Enkele tips:

  • Drink voldoende water.
  • Check bij kwetsbare buren en alleenstaande familieleden.
  • Hou je woning of appartement koel.

Meer concrete tips vind je op deze pagina en op www.warmedagen.be.

 

Onttrekkingsverbod op onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Sinds zaterdag 16 juli 2022 geldt in de provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Concreet betekent dit dat landbouwers niet langer water mogen oppompen uit deze waterlopen en grachten.

De reden is dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes dalend zijn en dat de meeste ecologische minimumdebieten onderschreden zijn. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van de maand juli.

Het onttrekkingsverbod geldt voor alle stroomgebieden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant: het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Denderbekken en het Beneden- Scheldebekken. Met dit verbod is het voor landbouwers niet langer toegestaan om water op te pompen uit de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Vlaams-Brabant. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren. Tegelijkertijd worden alle inwoners van Vlaams-Brabant opgeroepen om zuinig om te gaan met water.

Code oranje in bos- en natuurgebieden

Gisteren besliste Natuur en Bos voor haar gebieden in Vlaanderen op te schalen naar risicocode oranje. Dit omdat het erg droog en brandgevaarlijk is in de natuur. Daarom: wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden, laat kinderen er niet zonder toezicht vertoeven en maak er zeker geen vuur. Uiteraard gelden deze maatregelen ook voor bos- en natuurgebieden die niet van Natuur en Bos zijn.

Captatieverbod Zeekanaal Brussel-Schelde en het insteekdok Grimbergen-Vilvoorde

Omwille van een blauwalgenbloei op het Zeekanaal Brussel-Schelde en het insteekdok Grimbergen-Vilvoorde besliste de Vlaamse Waterweg om een captatieverbod in te stellen. Dit houdt in dat het in de drijflaag en de omgeving ervan verboden is om water te capteren voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee.

Gepubliceerd op dinsdag 19 juli 2022 13.17 uur