Evolutie pensioenlast gemeente Zemst

Elk lokaal bestuur staat zelf in voor de financiering van de pensioenen van zijn verkozenen en de vastbenoemde medewerkers. Ook Zemst moet hier dus rekening mee houden in zijn begroting.

Omdat mensen alsmaar langer leven, stijgen de pensioenkosten. Gelukkig voor het gemeentebestuur werd daar al twee bestuursperiodes terug rekening mee gehouden. Het bestuur richtte toen een pensioenfonds op van ruim vier miljoen euro om de stijgende pensioenlasten te kunnen blijven dragen.

Ook tijdens de huidige legislatuur zullen de pensioenlasten stijgen maar dankzij terugnames uit deze ‘spaarpot’ blijft de begroting gezond. Sterker nog, de impact van de stijgende pensioenlasten wordt tot nul herleid.

Er vloeit dus geen extra geld naar het pensioenfonds, een fonds dat enkel kan dienen voor het betalen van pensioenlasten. Dit gebeurt al voor de betaling van de wettelijke pensioenen van de mandatarissen, die volledig vanuit het fonds worden betaald. Voor vastbenoemde medewerkers (statutairen) kan de gemeente uit het fonds putten bij een verhoging van de RSZ-bijdrage of als een responsabiliseringsbijdrage moet worden betaald.

Gepubliceerd op dinsdag 28 mei 2019 17.01 uur