Evenementaanvraag

Wil jij een evenement in Zemst organiseren? Wil je hierbij tijdelijk het openbaar domein innemen, zoals bij een buurtfeest, een fietswedstrijd…, ? Of organiseer je een concert, optreden, fuif,… en wil je die muziek toch wat langer of luider spelen dan de opgelegde normen? Dan heb je een toelating nodig!

Je vraagt deze toelating aan via het online platform EagleBe. De toelating wordt aangevraagd door de organisator van het evenement. Vergeet niet om je aanvraag 8 weken op voorhand in te dienen. De behandeling van de aanvraag vraagt tijd, respecteer daarom altijd de indieningstermijn! Bij grote evenementen is het aangeraden om het aanvraagformulier vroeger in te dienen. 

Wil je een activiteit organiseren en weet je niet juist hoe, dan beschikt de gemeente Zemst over een evenementengids waarin alles staat beschreven en wat je precies allemaal dient aan te vragen of waar je rekening mee te houden. Deze gids vind je onderaan terug. 

Voor wie?

  • Voor iedereen die een activiteit, evenement, fuif,... organiseert in Zemst.

Voorwaarden

  • De aanvraag moet je minimum acht weken vooraf aan de activiteit indienen. Met deze aanvraagtermijn wordt soepel omgegaan tijdens de coronacrisis.
  • Je activiteit vindt plaats in Zemst.

Procedure

  • Elk evenement vraag je aan via het online invulformulier.
  • Je doet je aanvraag minimum acht weken vooraf aan de activiteit. Deze termijn is nodig omdat er bij verschillende teams advies (rond afsluiten straten, muziekafwijking,...) moet gevraagd worden voordat er toelating gegeven kan worden.