Oproep voorstellen herbestemming erfgoedpanden Elewijt

Heb je een projectidee in gedachten maar nog geen geschikte locatie gevonden? Misschien is dit iets voor jou!

Gemeente Zemst is immers op zoek naar een nieuwe bestemming voor de Gildezaal en de Kosterswoning in de dorpskern van Elewijt. Beide erfgoedpanden, gelegen Victor Servranckxstraat 2 – 2A, staan al enkele jaren leeg. De gemeente wenst deze panden via erfpacht te laten renoveren door en in beheer te geven aan geïnteresseerden (lokale ondernemers, verenigingen, vzw’s …). De voorkeur wordt gegeven aan projectvoorstellen die een maatschappelijke meerwaarde bieden en die bijdragen aan een versterking van de streekidentiteit. Bedoeling is immers de dorpskern van Elewijt nieuw leven in te blazen.

Heb je interesse of wil je meer te weten komen over deze erfpachtoproep? Check dan zeker onderstaande documenten. Uiterste datum voor het indienen van een voorstel is maandag 5 september 2022. Voor meer info kun je terecht bij ellen.eeckelaert@zemst.be.

Plaatsbezoek voor geïnteresseerden

Wie oprecht geïnteresseerd is in deze erfpacht, kan zich uiterlijk dinsdag 5 juli inschrijven voor een plaatsbezoek op 12 juli. Dit kan door te mailen naar ellen.eeckelaert@zemst.be met vermelding van de volledige namen van de geïnteresseerden.

Gepubliceerd op dinsdag 28 juni 2022 12.30 uur