Engagementsverklaring toegankelijke gemeente

De provincie Vlaams-Brabant en Inter Vlaanderen, het expertisecentrum voor toegankelijkheid, organiseerden de campagne 'Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!'.

Met deze campagne wil de provincie lokale besturen aanmoedigen om hun stad of gemeente toegankelijker te maken voor personen met een beperking en voor senioren.

Zemst stapte enthousiast mee in deze campagne. Zo werd er o.a. in samenwerking met het platform voor personen met een beperking een knelpuntwandeling georganiseerd in Eppegem, er werden extra aangepaste parkeerplaatsen voorzien en er wordt gewerkt aan het meer toegankelijk maken van de evenementen in Zemst.

In het kader van deze campagne werd een engagementsverklaring opgesteld en ondertekend door het college van burgemeester en schepenen. Dit is de volledige verklaring:

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

Als gemeentebestuur erkennen we dat toegankelijkheid een bepalende rol speelt om elke inwoner en bezoeker ongeacht zijn mogelijkheden, leeftijd culturele achtergrond, gelijke kansen te geven om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

De gemeente Zemst engageert zich om binnen haar werking een blijvende aandacht te schenken aan de toegankelijkheid voor personen met een beperking en senioren zodat zij optimaal kunnen genieten van het gemeentelijk aanbod.

Aansluitend met deze engagementsverklaring heeft het college besloten om partner te worden van de European Disability Card (EDC). Personen met een erkende handicap kunnen aanspraak maken op deze EDC die momenteel geldig is in België en 7 andere Europese landen.

De bedoeling van deze kaart is om de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking te vergemakkelijken. Dit kan door extra korting, voorbehouden plaatsen, gratis audio- of videogids of andere voordelen te voorzien.

Gemeente Zemst engageert zich om ook in Zemst deze kaart te erkennen en via het gemeentelijk aanbod extra voordelen te voorzien, maar ook om lokale verenigingen aan te moedigen deze kaart te erkennen en speciale voordelen toe te kennen. Zo kunnen we de toegankelijkheid en inclusie van personen met een beperking in Zemst en de maatschappij bevorderen.

Meer info of zelf een kaart aanvragen? www.eudisabiltycard.be of www.handicap.belgium.be

Gepubliceerd op dinsdag 3 december 2019 15.01 uur