Eerste plaats VK Tegelwippen in poule Haviland!

We behaalden de eerste plaats in het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen in de lokale poule van de deelnemende Haviland-gemeenten. Met dank aan iedereen in onze gemeente die aan ontharding deed!

Het VK Tegelwippen liep van 21 maart tot en met 31 oktober 2023. We zetten hier hard op in, met resultaat! In totaal werden in onze gemeente 9 594 tegels gewipt, zowat 872m2 of 41 tegels per 1 000 inwoners. Hiermee eindigden we voor de gemeenten Asse, Kampenhout, Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos.

Zelf realiseerden we enkele onthardingsprojecten, o.a. in de Boomgaardstraat en Waversebaan in Elewijt, in de Stationslaan in Zemst, aan GBS De Regenboog in Elewijt en het Ontmoetingscentrum in Hofstade. Daarnaast zetten we onze inwoners actief aan om te ontharden op privéterrein door o.a. gratis advies van de Tuinrangers en gratis tegeltuintjes aan te bieden.

Ontharding maakt plaats voor natuur en water: hemelwater vindt zo beter zijn weg in de bodem en groen krijgt meer ruimte. Meer bloemen, bomen en tegeltuintjes maken onze omgeving klimaatbestendiger en aantrekkelijker voor dieren en insecten. Bovendien brengen ze verkoeling op warme dagen en een mooi uitzicht!

Deze actie kadert binnen ORIZ (Open Ruimte In Zemst). Met dit plan wil de gemeente haar open ruimte opwaarderen en uitbreiden. Meer info: www.zemst.be/ORIZ.

Gepubliceerd op dinsdag 14 november 2023 13.36 uur