Eénmalige schuldhulpverlening

De maatschappelijk werker bemiddelt dan voor een factuur die je niet in een keer kan betalen. Wij nemen contact op met diegenen waaraan je moet betalen en spreken een haalbaar afbetaalplan af.

De betalingen en de opvolging doe je zelf.