Eenmalige schuldhulpverlening

De maatschappelijk werker bemiddelt eenmalig voor een factuur die je niet in een keer kan betalen. Wij nemen contact op met de persoon of organisatie waaraan je moet betalen en spreken een haalbaar afbetaalplan af. Indien een haalbaar afbetaalplan niet mogelijk is, dan kan de maatschappelijk werker jou doorverwijzen voor een andere vorm van schuldbemiddeling.

De betalingen en de opvolging doe je zelf.